Informaţii utile practică nivel master

TwitterFacebook

Oferte de practica master an univ. 2018-2019

Firmă Adresă de contact
Arobs anita.seit@arobs.com
Evozon georgiana.bofan@evozon.com
Presa Universitară Clujeană vasile.moraru@ubbcluj.ro
RIST dci@rist.ro
RIST malago@rist.ro
Siemens cristi.irimia@siemens.com
TBA tde-info-romania@tba.group
teleportHQ hello@teleporthq.io

Preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor nivel master

Informații despre preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor nivel master se pot obține la adresele de mai jos pe Departamente / Specializări master.

Departamentul Informatică Matematică Matematică și Informatică al Liniei Maghiare
Specializări
 • Baze de date
 • Sisteme distribuite in Internet
 • Informatica didactică română
 • Inginerie software
 • Programare bazata pe componente
 • Inteligenta computaționala aplicata
 • Calcul de înaltă performanta si analiza volumelor mari de date
 • Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare
 • Matematică didactică română
 • Matematici avansate
 • Matematică didactică maghiară
 • Matematică computațională
 • Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise
 • Analiza datelor şi modelare
Informaţii suplimentare https://www.cs.ubbcluj.ro/~practicamaster/ Informatii aici
Responsabil de practică Conf. dr. Andreea Vescan Conf. dr. Teodora Cătinaş Conf. dr. Andras Szilard

Modul de desfăşurare a practicii

 • Înainte de începerea perioadei de practică, firma/instituţia care doreşte să ia studenţi ai facultăţii pentru practică, va completa şi semna într-un exemplar Acordul referitor la tema de practica împreuna cu studentul. Studentul va duce acordul spre semnat responsabilului de la secţia de master corespunzătoare, înainte de începerea perioadei de practică.
 • Înainte de începerea perioadei de practică, firma/instituţia care doreşte să ia studenţi ai facultăţii pentru practică, va completa şi semna în 2 exemplare Acordul anual de practică. Această condiţie se aplică doar firmelor/instituţiilor care NU au protocol de colaborare cu facultatea. Acest acord se va completa o singură dată de către firmă/instituţie, independent de numărul de studenţi practicanţi. În vederea depunerii acordurilor de practică la facultate, firma/instituţia va contracta responsabilul de practică pe facultate, dna prodecan Simona Motogna prin e-mail la adresa motogna@cs.ubbcluj.ro.
 • Studenţii acceptaţi pentru practică la orice firmă/instituţie vor depune, după un orar ce va fi anunţat pe pagina facultăţii în rubrica Anunţuri practică nivel master, Acordul referitor la tema de practica (1 exemplar), Acordul anual de practica (daca este necesar, 2 exemplare), Convenţia de practică completată de către student şi firmă/instituţie în 3 exemplare. După semnarea de către facultate, un exemplar se va returna firmei/instituţiei şi un exemplar studentului.
 • La sfârşitul perioadei de practică, studentul trebuie să depună, după un orar ce va fi anunţat pe pagina facultăţii în rubrica Anunţuri practică nivel master la responsabilul de practică al specializării: Raportul de evaluare student (domeniul Informatică) sau Raport de evaluare studenţi master – domeniul Matematică si Raport de activitate studenţi master – domeniul Matematică, completate de către tutorele de practică.

Documente necesare pentru desfăşurarea practicii

Modelul de Convetie de practica pentru practica desfasurata in grup de cercetare al facultatii, se poate obtine prin mail de la cadrele didactice, responsabile de practica.

Fisa disciplinei Practica in Specialitate (eng. Internship in Specialization) pentru fiecare secție se poate consulta la adresa: http://www.cs.ubbcluj.ro/invatamant/planuri-de-invatamant/.

Responsabil program de studii

Specializarea Responsabil practica Birou
Baze de date Prof. dr. Andreica Anca Campus 406
Sisteme distribuite in Internet Conf. dr. Boian Rares Campus 304
Informatica didactica Prof. dr. Czibula Gabriela Campus 440
Inginerie software Conf. dr. Motogna Simona Campus 342
Programare bazata pe componente Conf. dr. Craciun Florin Campus 342
Inteligenta computațională aplicata Prof. dr. Pop F. Horia Campus 342
Calcul de înalta performanta si analiza volumelor mari de date Conf. dr. Niculescu Virginia Campus 342
Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare Conf. dr. Sacarea Christian Mathematica 216
Matematică didactică română Prof. dr. Agratini Octavian Mathematica 204
Matematici avansate Prof. dr. Precup Radu Mathematica 109
Matematică didactică maghiară Conf. dr. András Szilárd Mathematica 109
Matematică computațională Prof. dr. Kassay Gabor Mathematica 105
Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise Conf. dr. Robu Judit Campus 407
Analiza datelor şi modelare Prof. dr. Csató Lehel Mathematica 207

Alte informaţii

Conform planurilor de învăţământ în vigoare, publicate şi pe pagina de web a facultăţii, studenţii de la secțiile de master trebuie să desfăşoare practica de specialitate după cum urmează:

 • Masteratele de Informatica (in limba romana, engleza si germana): 192 de ore
 • Masteratele de Informatica (in limba maghiara): 240 de ore
 • Masteratul de Matematica Didactica (in limba romana): 60 de ore
 • Masteratul de Matematica Didactica (In limba maghiara): 42 de ore
 • Masteratul Matematici Avansate (in limba engleza): 36 de ore.

Practica în străinătate

Practica de specialitate a studenţilor se poate desfăşura şi la companii/organizaţii din străinătate conform Hotărârii Consiliul facultăţii din data de 26 martie 2019.

TwitterFacebook