Anunţuri din categoria: Reglementări interne ale facultăţii

Hotărârea nr. 667/27.06.2017 a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind utilizarea grantului doctoral în anul universitar 2016-2017

aprobat în Consiliului facultăţii din data de 27 iunie 2017 Consiliul facultăţii, întrunit în şedinţă în data de 27.06.2017, având în vedere Metodologia UBB privind utilizarea fondurilor de cercetare din granturile doctorale aprobată de CA al UBB în data de 2.12.2014 şi Hotărârea 6184/10.04.2017 a CA al UBB privind aprobarea împărţirii grantului doctoral, aprobă următoarea

Hotărârea nr.669/27.06.2017 a Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind realizarea programelor de Master ȋn urma sesiunii de admitere iulie 2017

aprobat ȋn Comisia Executivă a Consiliului facultăţii din data de 13 iunie 2017 Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, ȋntrunit ȋn şedinţă ȋn data de 13.06.2017 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind organizarea programelor de studiu de Masterat, pentru sesiunea de admitere iulie 2017: pentru fiecare departament şi domeniu din facultate, se realizeză cel puţin

Hotărârea nr. 668 /27.06.2017 a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind recunoaşterea notelor obţinute la probele examenului de licenţă

Consiliului facultăţii, întrunit în şedinţă în data de 27.06.2017 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind recunoaşterea notelor obţinute la probele examenului de licenţă în sesiuni anterioare la UBB. „Comisia de licenţă poate recunoaşte pentru sesiunea de finalizare a studiilor din luna septembrie, la cererea candidaţilor, nota obţinută în sesiunea din luna iulie la oricare

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind planificarea unor evenimente în facultate

Aprobată în Comisia Executivă a Consiliului facultăţii din data de 13 iunie 2017 Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, întrunită în şedinţă în data de 13.06.2017 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind organizarea unor evenimente ştiinţifice sau cultural-artistice în spaţiile facultăţii: Departamentele sau grupurile de cercetare din facultate ce doresc să organizeze evenimente în spaţiile

Hotărârea Consiliului facultăţii cu privire la sesiunea specială

Aprobată în Consiliul facultăţii din 14 martie 2017 În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa Consiliului  Facultăţii de Matematică şi Informatică din 14 martie 2017 a fost luată în discuţie decizia organizării,

Burse semestrul II, an univ. 2016-2017

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică cu privire la completarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă, aprobată în şedinţa din data de 14 martie 2017 Studenţii care nu au semnat pentru acordarea burselor pot să o mai facă până la data de

Hotărâre privind desfăşurarea practicii de specialitate la companii/organizaţii din străinătate

Aprobat în Consiliul facultăţii din data de 22 noiembrie 2016 Practica de specialitate a studenţilor se poate desfăşura şi la companii/organizaţii din străinătate, în următoarele două contexte: Stagiu de practică prin programul de plasamente Erasmus +; Stagiu de practică propus de student. In ambele cazuri, în vederea recunoaşterii stagiului de practică şi acordarea creditelor aferente

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa şi disertaţie începând cu sesiunea iulie 2017

Aprobat în Consiliul facultăţii din 22 noiembrie 2016 Modificat în Consiliul facultăţii din 14 martie 2017 Prezentul regulament specific este o anexa a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 1/2011 şi ale

Regulament de finalizare a studiilor pentru Programul de Conversie Profesională Matematică (promoţia 2015 – 2017)

Aprobat în Consiliul facultăţii din data de 22 noiembrie 2016 Conform Planului de învăţământ, finalizarea studiilor se realizează prin elaborarea şi prezentarea unei lucrări de absolvire. I. Structura lucrării Lucrarea se redactează şi se susţine în limba română; Pagină de titlu. Universitatea, Facultatea, Program de Conversie Profesională Matematică (sus); Titlul lucrării (mijloc); Coordonator Ştiinţific, Absolvent,

Hotărârea 1893/28.09.2016 a Consiliului Facultăţii privind modificarea Regulamentului de funcţionare al FMI

Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatica, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 septembrie 2016 a decis modificarea Regulamentului de funcţionare al FMI la paragraful privind Evaluarea, după cum urmează: „Prezenţa la seminarii este obligatorie în proporţie de minim 75% (minim 10 seminarii din 14). Prezenţa la laboratoare este obligatorie în proporţie de minim