Anunţuri din categoria: Reglementări interne ale facultăţii

Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Facultăţii de Matematică şi Informatică

Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Facultăţii de Matematică şi Informatică

Regulament de admitere la doctorat 2020, în regim online

Regulament de admitere la doctorat 2020, în regim online

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) la Facultatea de Matematică şi Informatică – 2020, anexă la Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai

Nr. 768/19.05.2020 Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 19.05.2020 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) la Facultatea de Matematică şi Informatică – 2020, anexă la Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Masterat la Facultatea de Matematică şi Informatică, sesiunea 2020

Nr. 767/19.05.2020 Aprobat de Consiliul facultăţii din data de 19 mai 2020 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la Masterat la Facultatea de Matematică şi Informatică, sesiunile Iulie şi Septembrie 2020 – document oficial in format PDF

Hotărâre a Consiliului Departamentului de Informatică privind evaluarea studenților

Hotărâre a Consiliului Departamentului de Informatică privind evaluarea studenților aprobată în Consiliul Departamentului de Informatică din 29 aprilie 2020

Anexa 8 la Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa, disertaţie în sesiunea iunie-iulie 2020 şi septembrie 2020

Anexa 8 la Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa, disertaţie în sesiunea iunie-iulie 2020 şi septembrie 2020, aprobată în Consiliul Facultăţii din data de 12 noiembrie 2019 Aprobată în Consiliul Facultăţii din ședința din data de 28 aprilie 2020 Având în vedere instituirea stării de urgență

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea iunie-iulie 2020

Calendarul examenelor de licenţă/disertaţie/certificare a competenţelor profesionale – Anexa 9 la Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa, disertaţie în sesiunea iunie-iulie 2020 şi septembrie 2020, aprobată în Consiliul Facultăţii din data de 12 noiembrie 2019 Aprobată în Consiliul Facultăţii din ședința din data de 28 aprilie

Hotărârea Consiliului Facultăţii cu privire la sesiunea de restanțe suplimentară 2020

Aprobată ȋn Consiliul Facultăţii din 28 aprilie 2020 În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa Consiliului  Facultăţii de Matematică şi Informatică din 28 aprilie 2020 a fost luată în discuţie decizia organizării,

Anexa 1 la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Facultăţii de Matematică şi Informatică cu Privire la organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene şi de restanţe

Aprobată de Consiliul Facultăţii în ședința din 28 aprilie 2020 Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la suspendarea activităților didactice față în față și

Decizii și măsuri luate la nivelul Facultății de Matematică și Informatică pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus

Decizii și măsuri luate la nivelul Universității Babeș-Bolyai pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
Având în vedere Hotărârile C.A. al UBB 4522/10.03.2020 și 4766/13.03.2020, pentru întrega perioadă a suspendării activităţilor didactice faţa-în-faţă, decanul Facultății de Matematică şi Informatică emite următoarea Hotărâre: