Anunţuri din categoria: Reglementări interne ale facultăţii

Hotărârea Consiliului facultăţii cu privire la sesiunea specială

Aprobată în Consiliul facultăţii din 14 martie 2017 În conformitate cu art. 28 din Regulamentul de activitate profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai şi în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), în şedinţa Consiliului  Facultăţii de Matematică şi Informatică din 14 martie 2017 a fost luată în discuţie decizia organizării,

Burse semestrul II, an univ. 2016-2017

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică cu privire la completarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă, aprobată în şedinţa din data de 14 martie 2017 Studenţii care nu au semnat pentru acordarea burselor pot să o mai facă până la data de

Hotărâre privind desfăşurarea practicii de specialitate la companii/organizaţii din străinătate

Aprobat în Consiliul facultăţii din data de 22 noiembrie 2016 Practica de specialitate a studenţilor se poate desfăşura şi la companii/organizaţii din străinătate, în următoarele două contexte: Stagiu de practică prin programul de plasamente Erasmus +; Stagiu de practică propus de student. In ambele cazuri, în vederea recunoaşterii stagiului de practică şi acordarea creditelor aferente

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind metodologia de desfăşurare a examenului de licenţa şi disertaţie începând cu sesiunea iulie 2017

Aprobat în Consiliul facultăţii din 22 noiembrie 2016 Modificat în Consiliul facultăţii din 14 martie 2017 Prezentul regulament specific este o anexa a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat aprobat de Senatul UBB şi este în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naționale nr. 1/2011 şi ale

Regulament de finalizare a studiilor pentru Programul de Conversie Profesională Matematică (promoţia 2015 – 2017)

Aprobat în Consiliul facultăţii din data de 22 noiembrie 2016 Conform Planului de învăţământ, finalizarea studiilor se realizează prin elaborarea şi prezentarea unei lucrări de absolvire. I. Structura lucrării Lucrarea se redactează şi se susţine în limba română; Pagină de titlu. Universitatea, Facultatea, Program de Conversie Profesională Matematică (sus); Titlul lucrării (mijloc); Coordonator Ştiinţific, Absolvent,

Hotărârea 1893/28.09.2016 a Consiliului Facultăţii privind modificarea Regulamentului de funcţionare al FMI

Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatica, întrunit în şedinţa ordinară în data de 28 septembrie 2016 a decis modificarea Regulamentului de funcţionare al FMI la paragraful privind Evaluarea, după cum urmează: „Prezenţa la seminarii este obligatorie în proporţie de minim 75% (minim 10 seminarii din 14). Prezenţa la laboratoare este obligatorie în proporţie de minim

Hotărăre privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Facultăţii de Matematică şi Informatică

aprobată în Consiliul facultăţii din data de 24 iunie 2016 completat in sedinta Comisiei Executive din 20 septembrie 2016 Secţiunea Mobilitatea definitivă şi reînmatricularea devine Mobilitatea şi reînmatricularea studenţilor cu următorul conţinut: Mobilitatea definitivă. Mobilitatea definitivă la Universitatea Babeş-Bolyai poate fi solicitată numai de studenţi integralişti în luna septembrie a fiecărui an, în conformitate cu

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică privind realizarea programelor de Master în urma sesiunii de admitere iulie 2016

Hotărârea Comisiei Executive a Consiliului facultăţii din data de 11.07.2016 Comisia Executivă a Consiliul facultăţii, întrunit în şedinţă în data de 11.07.2016 aprobă următoarea abordare la nivelul facultăţii privind organizarea programelor de studiu de Masterat, pentru sesiunea de admitere iulie 2016: Pentru fiecare departament şi domeniu din facultate, se realizeză cel puţin un program de

Hotărâre privind funcţionarea comisiilor permanente ale Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică

aprobată în Consiliul facultăţii din data de 24 iunie 2016 Pentru buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului Facultăţii de Matematică şi Informatică se constituie comisiile permanente ale acestuia, după cum urmează: Comisia executivă (decan, prodecani, directori de departament, secretar şef, cancelarul studenţilor): coordonează activitatea curentă din facultate şi asigură luarea deciziilor în perioada dintre şedinţele Consiliului

Hotărâre privind procedura de evaluare şi de actualizare a acreditării grupurilor de cercetare din facultate

Având în vedere Hotărârea C.A. al UBB din 13.06.2016 privind Procedura de actualizare a acreditărilor UCDI din UBB, Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatică propune următoarea procedură pentru evaluarea şi actualizarea acreditării grupurilor de cercetare din facultate: Grupurile de cercetare declarate active prezintă spre evaluare şi analiză următoarele documente: Cerere adresată Consiliului facultăţii pentru evaluarea