Orarul cursurilor Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică pentru semestrul I al anului universitar 2019-2020

TwitterFacebook
Disciplina Cadrul didactic Curs Seminar
Ziua Ora Sala Ziua Ora Sala
Domeniul Matematică
Elemente de topologie algebrică Prof. dr. Andrica Dorin Vineri 9-11 Mathematica
sala pi
Vineri 11-12 Mathematica
sala pi
Introducere în Algebra Omologică Prof. dr. Breaz Simion Marți 10-12 Mathematica
sala e
Marți 12-13 Mathematica
sala e
Metode generale de cercetare şi metodica elaborării de lucrări ştiinţifice Conf. dr. Cǎtinaş Teodora Vineri 8-10 Mathematica
sala lambda
Vineri 10-11 Mathematica
sala lambda
Mecanica computațională a fluidelor Conf. dr. Groșan Teodor Luni 10-12 Mathematica
sala 209
Luni 12-13 Mathematica
sala 209
Modele matematice în teoria jocurilor Prof. dr. Kassay Gabor Joi 14-16 Mathematica
sala 101
Joi 16-17 Mathematica
sala 101
Capitole speciale de analiză complexă Prof. dr. Kohr Gabriela Miercuri 12-14 Mathematica
sala e
Miercuri 14-15 Mathematica
sala e
Capitole speciale de mecanica fluidelor Prof. dr. Kohr Mirela Luni 12-14 Mathematica
sala e
Luni 14-15 Mathematica
sala e
Capitole speciale de teoria grupurilor Prof. dr. Mǎrcuş Andrei Vineri 12-14 Clădirea centrală
sala 9/I
Vineri 14-15 Clădirea centrală
sala 9/I
Domeniul Informatică
Capitole speciale de Data Mining Prof. dr. Andreica Anca Marți 16-18 Clădirea centrală
sala 5/I
Marți 18-20 Clădirea centrală
sala 5/I
săptămâna 1
Metode moderne de dezvoltare a aplicaţiilor distribuite: JavaEE, Kotlin, ReactJs, NodeJs Prof. dr. Boian Florian Mircea Joi 18-20 Clădirea centrală
sala 7/I
Joi 16-18 Clădirea centrală
sala 7/I
săptămâna 1
Metode avansate de învățare automată Prof. dr. Czibula Gabriela Miercuri 16-18 Campus
sala C310
Miercuri 18-20 Campus
sala L439
săptămâna 1
Inginerie software bazată pe căutare Prof. dr. Czibula Istvan-Gergely Luni 18-20 Campus sala C335 Luni 16-18 Campus
sala L301
săptămâna 1
Metode computaționale inteligente pentru bunăstarea socială Prof. dr. Dioșan Laura Joi 8-10 Campus sala C512 Joi 10-12 Campus
sala L320
săptămâna 1
Metode generale de cercetare şi metodica elaborării de lucrări ştiinţifice Prof. dr. Pârv Bazil Miercuri 12-14 Clădirea centrală
sala 6/II
Joi 12-13 Clădirea centrală
sala MOS-S15
Paradigme de programare: concepte de bază și avansate Prof. dr. Pârv Bazil Joi 16-18 Campus sala C310 Joi 14-16 Campus
sala L336
săptămâna 1
Capitole speciale de analiza datelor Prof. dr. Pop Horia-Florin Marți 16-18 Clădirea centrală
sala AAM
Marți 18-20 Clădirea centrală
sala AAM
săptămâna 1
TwitterFacebook