Conducători de doctorat în Matematică şi Informatică

Google+TwitterFacebook

Domeniul matematică

Agratini Octavian
Octavian AGRATINI
E-mail: agratini[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teoria operatorilor, Procese liniare de aproximare, Quantum calculus
Andrica Dorin
Dorin ANDRICA
E-mail: dandrica[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Geometrie, Teoria punctului critic, Grupuri Lie, Mecanica geometrică
Breaz Simion
Simion BREAZ
E-mail: bodo[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Module, Grupuri abeliene, Inele, Algebra omologică
Breckner Brigitte
Brigitte BRECKNER
E-mail: brigitte[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teorie Lie, Semigrupuri topologice, Analiza functionala aplicata
Buica Adriana
Adriana BUICA
E-mail: abuica[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale ordinare, Teoria bifurcaţiei, Sisteme dinamice
Bulboaca Teodor
Teodor BULBOACĂ
E-mail: bulboaca[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiza complexa, Teoria geometrica a functiilor
Catinas Teodora
Teodora CATINAS
E-mail: tcatinas[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teoria aproximarii, Metode numerice
Crivei Septimiu
Septimiu CRIVEI
E-mail: crivei[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teoria modulelor, Teoria categoriilor
Duca Dorel
Dorel DUCA
E-mail: dduca[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiză matematică, Teoria optimizării
Sorin Gal
Sorin GAL
Universitatea Oradea
E-mail: galso[at]uoradea.ro
Domenii de expertiză: Interpolare cu conservarea alurii, Aproximare neliniară, Aproximare complexă, Matematică fuzzy
Kassay Gabor
KASSAY Gábor
E-mail: kassay[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiza neliniară, Teoria optimizării
Heiner Gonska
Heiner GONSKA
E-mail: heiner.gonska[at]uni-due.de
Domenii de expertiză: Teoria aproximarii, Proiectarea asistată de calculator, Teoria algoritmilor
Grosan Teodor
Teodor GROSAN
E-mail: tgrosan[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Mecanica teoretica, Mecanica fluidelor, Medii poroase, Transfer de caldura
Kohr Gabriela
Gabriela KOHR
E-mail: gkohr[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiza complexă, Teoria geometrică a funcţiilor de mai multe variabile complexe
Kohr Mirela
Mirela KOHR
E-mail: mkohr[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Mecanica fluidelor, Mecanica teoretică, Analiza complexă
Alexandru Kristaly
Alexandru KRISTALY
E-mail: alexandrukristaly[at]yahoo.com
Domenii de expertiză: Principii variaţionale, Teoria punctului critic, Probleme eliptice, Geometrie Riemann-Finsler
Marcus Andrei
Andrei MĂRCUŞ
E-mail: marcus[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Reprezentări ale grupurilor şi algebrelor
Muresan Marian
Marian MUREŞAN
E-mail: mmarian[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiza nenetedă, Control optimal
Petrusel Adrian
Adrian PETRUŞEL
E-mail: petrusel[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiza neliniară, Ecuaţii diferenţiale, Teoria punctului fix
Popovici Nicolae
Nicolae POPOVICI
E-mail: popovici[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Optimizare vectoriala, Cercetare operationala, Analiza convexa, Convexitate generalizata, Analiza multivoca
Precup Radu
Radu PRECUP
E-mail: r.precup[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Ecuaţii diferenţiale, Analiză neliniară
Salagean Grigore
Grigore SĂLĂGEAN
E-mail: salagean[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiza complexă, Teoria geometrică a funcţiilor
Varga Csaba
VARGA Csaba
E-mail: csvarga[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teoria punctului critic, Inegalităţi Hemivariaţionale, Geometrie Riemann-Finsler

Domeniul informatică

Andreica Anca
Anca ANDREICA
E-mail: anca[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Calcul evolutiv, Retele complexe, Automate celulare
Boian Florian
Florian BOIAN
E-mail: florin[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Sisteme de operare, Sisteme concurente şi distribuite, Servicii web
Czibula Gabriela
Gabriela CZIBULA
E-mail: gabis[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Inteligenţă computaţională aplicată, Instruire automată, Sisteme multiagent
Horvath Zoltan
HORVÁTH Zoltán
E-mail: hz[at]caesar.elte.hu
Domenii de expertiză: Programare paralelă şi distribuită, Metode formale, Programare funcţională
Parv Bazil
Bazil PÂRV
E-mail: bparv[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Modelare software, Limbaje de programare, Sisteme informatice
Horia F. Pop
Horia F. POP
E-mail: hfpop[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Inteligenţă computaţională, Analiza inteligentă a datelor
Leon Tambulea
Leon ŢÂMBULEA
E-mail: leon[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Baze de date
Google+TwitterFacebook