Conducători de doctorat în Matematică şi Informatică

Domeniul matematică

Agratini Octavian
Octavian AGRATINI
E-mail: agratini[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teoria operatorilor, Procese liniare de aproximare, Quantum calculus
Andrica Dorin
Dorin ANDRICA
E-mail: dandrica[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Geometrie, Teoria punctului critic, Grupuri Lie, Mecanică geometrică
Arpad Baricz
BARICZ Árpád
E-mail: arpad.baricz[at]econ.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Polinoame ortogonale și funcții speciale
Breaz Simion
Simion-Sorin BREAZ
E-mail: bodo[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Module, Grupuri abeliene, Inele, Algebră omologică
Breckner Brigitte
Brigitte-Erika BRECKNER
E-mail: brigitte[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Semigrupuri topologice, Analiză funcţională, Teoria punctului critic, Analiză pe fractali
Buica Adriana
Florina-Adriana BUICĂ
E-mail: abuica[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale ordinare, Teoria bifurcaţiei, Sisteme dinamice
Bulboaca Teodor
Teodor BULBOACĂ
E-mail: bulboaca[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiză complexă, Teoria geometrică a funcţiilor
Catinas Teodora
Teodora-Maria CǍTINAŞ
E-mail: tcatinas[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teoria aproximării, Metode numerice
Crivei Septimiu
Septimiu CRIVEI
E-mail: crivei[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teoria modulelor, Teoria categoriilor
Duca Dorel
Dorel DUCA
E-mail: dduca[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiză matematică, Teoria optimizării
Grosan Teodor
Teodor-Silviu GROŞAN
E-mail: tgrosan[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Mecanică teoretică, Mecanica fluidelor, Medii poroase, Transfer de căldură
Kassay Gabor
KASSAY Gábor
E-mail: kassay[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiză neliniară, Analiză variaţională, Optimizare
Kohr Gabriela
Gabriela KOHR
E-mail: gkohr[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiză complexă, Teoria geometrică a funcţiilor de una şi mai multe variabile complexe
Kohr Mirela
Mirela KOHR
E-mail: mkohr[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Mecanica fluidelor, Teoria potenţialului, Analiză complexă, Ecuaţii cu derivate parţiale
Alexandru Kristaly
KRISTÁLY Alexandru
E-mail: alexandrukristaly[at]yahoo.com
Domenii de expertiză: Calcul variaţional, Teoria punctului critic, Probleme eliptice, Geometrie Riemann-Finsler, Analiză geometrică, Optimizare pe varietăți
Lisei Hannelore
Hannelore LISEI
E-mail: hanne[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiză stocastică, Calcul variaţional
Marcus Andrei
Andrei-Dorin MĂRCUŞ
E-mail: marcus[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Reprezentări ale grupurilor şi algebrelor
Muresan Marian
Marian MUREŞAN
E-mail: mmarian[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiza nenetedă, Control optimal, Prelucrarea imaginilor
Petrusel Adrian
Adrian-Olimpiu PETRUŞEL
E-mail: petrusel[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiza neliniară, Ecuaţii diferenţiale, Teoria punctului fix
Popovici Nicolae
Nicolae POPOVICI
E-mail: popovici[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Optimizare vectorială, Cercetare operaţională, Analiză convexă, Convexitate generalizată, Analiză multivocă
Precup Radu
Radu PRECUP
E-mail: r.precup[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiză funcţională neliniară, Ecuaţii diferenţiale ordinare şi cu derivate parţiale
Salagean Grigore
Grigore SĂLĂGEAN
E-mail: salagean[at]math.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Analiză complexă, Teoria geometrică a funcţiilor
VARGA György-Csaba
E-mail: csvarga[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Teoria punctului critic, Inegalităţi Hemivariaţionale, Geometrie Riemann-Finsler

Domeniul informatică

Andreica Anca
Anca-Mirela ANDREICA
E-mail: anca[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Inteligenţă computaţională aplicată
Boian Florian
Florian-Mircea BOIAN
E-mail: florin[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Sisteme de operare, Sisteme concurente şi distribuite, Servicii web
Chira Camelia
Camelia CHIRA
E-mail: cchira[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Metaeuristici, Inteligenţă computaţională, Sisteme complexe
Czibula Gabriela
Gabriela CZIBULA
E-mail: gabis[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Inteligenţa computațională, Învățare automată, Inteligența artificială distribuită
Czibula-Istvan
CZIBULA István
E-mail: istvanc[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Ingineria soft bazată pe căutare, Inteligența artificială
Diosan Laura
Laura-Silvia DIOŞAN
E-mail: lauras[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Calcul inspirat de natură, Învățare automată, Inteligenţă computaţională aplicată
Parv Bazil
Bazil PÂRV
E-mail: bparv[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Inginerie software, Modelare şi simulare, Calcul ştiinţific
Horia F. Pop
Horia F. POP
E-mail: hfpop[at]cs.ubbcluj.ro
Domenii de expertiză: Inteligenţă computaţională, Analiza inteligentă a datelor

Profesori afiliaţi

Valer-Daniel Breaz
Valer-Daniel BREAZ
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
E-mail: dbreaz[at]uab.ro
Domenii de expertiză: Analiză complexă, Teoria geometrică a funcţiilor