Anunţuri din categoria: Susţineri teze doctorat

Susţinere teză de doctorat, GUTT Robert: Mixed Boundary Value Problems for Nonlinear Systems in Fluid Mechanics and Porous Media

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Mixed Boundary Value Problems for Nonlinear Systems in Fluid Mechanics and Porous Media (Probleme cu valori pe frontieră mixte pentru sisteme neliniare din mecanica fluidelor și a mediilor poroase), autor GUTT Robert, elaborată sub îndrumarea dnei prof.

Susţinere teză de doctorat, Parajdi Lorand Gabriel: Analysis of Some Mathematical Models of Cell Dynamics in Hematology

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Analysis of Some Mathematical Models of Cell Dynamics in Hematology (Analiza unor modele matematice de dinamici celulare din hematologie), autor Parajdi Lorand Gabriel, elaborată sub îndrumarea dlui prof. univ. dr. Precup Radu (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca). Susţinerea

Susţinere teză de doctorat, Alecsa Cristian-Daniel: Contributions to the Fixed Point Theory of Single-valued and Multi-valued Operators Defined on Generalized Metric Spaces

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Contributions to the Fixed Point Theory of Single-valued and Multi-valued Operators Defined on Generalized Metric Spaces (Contribuții la teoria punctului fix pentru operatori univoci și multivoci. Definiții pe spații metrice generalizate), autor Alecsa Cristian-Daniel, elaborată sub îndrumarea

Susţinere teză de doctorat, ALBERT Silvana: Machine Learning Models for Additional Insights in Proteomics

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Machine Learning Models for Additional Insights in Proteomics (Modele de învățare în proteomică), autor ALBERT Silvana, elaborată sub îndrumarea dnei prof. univ. dr. CZIBULA Gabriela (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca). Susţinerea va avea loc vineri, 27 septembrie 2019,

Susţinere teză de doctorat, SULYOK Csaba: Evolutionary Music Composition

Susţinere teză de doctorat, SULYOK Csaba: Evolutionary Music Composition
Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Evolutionary Music Composition (Metode evolutive în compoziție muzicală), autor SULYOK Csaba, elaborată sub îndrumarea dnei prof. univ. dr. CZIBULA Gabriela (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca). Susţinerea publica va avea loc vineri, 27 septembrie 2019, ora 10:00, în sala

Susţinere teză de doctorat, COROIU Adriana Mihaela: Modele de clasificare pentru probleme de natură medicală și psihologică

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Modele de clasificare pentru probleme de natură medicală și psihologică, autor COROIU Adriana Mihaela, elaborată sub îndrumarea dlui prof. univ. dr. POP Horia F. (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca). Susţinerea va avea loc vineri, 7 decembrie 2018, ora

Susţinere teză de doctorat, CĂLIN Alina Delia: Intelligent Rehabilitation Systems Using Motion Camera Interaction

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Intelligent Rehabilitation Systems Using Motion Camera Interaction (Sisteme inteligente de recuperare medicală bazate pe interacțiunea cu senzori de mișcare), autor CĂLIN Alina Delia, elaborată sub îndrumarea lui prof. univ. dr. POP Horia F. (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca).

Susţinere teză de doctorat, TRIFA Sorin: Aproximare prin Operatori Integrali Liniari și Neliniari de Variabile Reale și Complexe

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Aproximare prin Operatori Integrali Liniari și Neliniari de Variabile Reale și Complexe, autor TRIFA Sorin, elaborată sub îndrumarea dlui prof. univ. dr. GAL Sorin (Universitatea din Oradea). Susţinerea va avea loc vineri, 9 noiembrie 2018, ora 11:00,

Susţinere teză de doctorat, LUCA Traian-Ionuţ: Bi-criteria optimization with applications in economy (Optimizare bi-criterială cu aplicații în economie)

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Bi-criteria optimization with applications in economy (Optimizare bi-criterială cu aplicații în economie), autor LUCA Traian-Ionuţ, elaborată sub îndrumarea dlui prof. univ. dr. DUCA Dorel (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca). Susţinerea va avea loc vineri, 28 septembrie 2018, ora

Susţinere teză de doctorat, BĂDĂRÎNZĂ Ioan: Optimizing Information Retrieval in World Wide Web Space (Optimizarea Regăsirii Informației în Spațiul World Wide Web)

Facultatea de Matematică şi Informatică vă invită să participaţi la susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Optimizing Information Retrieval in World Wide Web Space (Optimizarea Regăsirii Informației în Spațiul World Wide Web), autor BĂDĂRÎNZĂ Ioan, elaborată sub îndrumarea dlui prof. univ. dr. BOIAN Florian Mircea (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca). Susţinerea va avea loc