Anunţuri din categoria: Anunţuri cazare

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2017-2018 pe criteriul social, medical și de performanță

La Facultatea de Matematică şi Informatică cazarea studenţilor se face conform procedurii cuprinse Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești. Studenţii anului I licență se cazează în prima zi de cazare. Repartizarea studenţilor pe cămine se va afișa pe site-ul facultăţii la rubrica Anunţuri cazare, după data de 20 septembrie. Tarifele practicate de Universitatea Babeş-Bolyai

Anunţ important pentru studenţii admişi în anul I la Facultatea de Matematică şi Informatică precum şi pentru studenţii anilor II şi III în anul univ. 2017-2018

Recazări în căminele studenţeşti pentru anul univ. 2016-2017

Studenţii care doresc să ocupe un loc de cazare în căminele studenţeşti şi doresc să participe la recazări sunt rugaţi să trimită o cerere online în perioada 3 octombrie 2016 – 4 octombrie 2016 până la orele 12:00, completând formularul de la următoarea adresă: https://goo.gl/forms/mYCTKDWhyICczxcH2 Studenţii care au ocupat locul în cămin şi doresc redistribuire în alt

Regulament cadru privind cazarea in caminele studentesti

Regulament cadru privind cazarea in caminele studentesti

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2016-2017 pe criteriul social și medical

Dosarele pentru criteriul social și medical se vor depune la secretariatul facultății în perioada 12-14 septembrie 2016 între orele 9:00-12:00. Dosarul social trebuie să conțină următoarele acte: cererea de cazare; copie după certificatul de naştere propriu şi al tuturor membrilor familiei; copie după certificatul de naştere al copiilor – unde este cazul; copie după certificatul

Informaţii privind subvenţiile de cazare, bursele de merit pentru olimpicii internaţionali, bursele de studiu pentru studenţii din mediul rural şi bursele speciale acordate copiilor persoanelor afectate de exploziile de la exploatările miniere Petrila şi Uricani

Studenţii eligibili conform adresei Rectoratului nr. 24526/29.09.2015 pentru subvenţii de cazare, burse de merit pentru olimpicii internaţionali, burse de studiu pentru studenţii din mediul rural şi burse speciale acordate copiilor persoanelor afectate de exploziile de la exploatările miniere Petrila şi Uricani sunt rugaţi să se adreseze Secretariatului Facultăţii până la data de 02.10.2015.

Recazări în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2015-2016

Studenţii care doresc să ocupe un loc de cazare în căminele studenţeşti  (Căminul 16 Haşdeu – băieţi şi Căminul 1 Haşdeu – fete) şi doresc să participe la recazări sunt rugaţi să trimită o cerere online în perioada 28 septembrie 2015 – 29 septembrie 2015 până la orele 12:00, completând formularul de la următoarea adresă: http://goo.gl/forms/EWROK1syxx

Cazarea studenţilor pentru anul universitar 2015-2016

Cazarea studenţilor în cămine se face în cele 3 (trei) zile anterioare începerii anului universitar, în funcţie de anul de studii: Ziua întâi de cazări – se cazează toţi studenţii din anul I de studiu (25.09.2015); Ziua a doua de cazări – se cazează toţi studenţii din anul II de studiu (26.09.2015); Ziua a treia

Locuri în cămin pentru doctoranzi în anul univ. 2015-2016

Doctoranzii Facultăţii de Matematică şi Informatică care în anul universitar 2015-2016 doresc obţinerea unui loc în căminele studenţeştii trebuie să trimită o cerere prin e-mail la adresa motogna@cs.ubbcluj.ro până la data de 15.09.2015, specificând şi preferinţele de cazare (cămin 14, cămin 17, cămin A2, cămin Economica II).

Cazarea în căminele studențești în anul universitar 2015-2016

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2015-2016 pe criteriul social și medical Dosarele pentru criteriul social și medical se vor depune la secretariatul facultății în perioada 14-15 septembrie 2015 între orele 9:00-12:00. Dosarul social trebuie să conțină următoarele acte: cererea de cazare; declaraţii de venituri de la părinţi sau susţinători legali ai studentului