Repartizarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2022/2023

Repartizarea locurilor în căminele studențești este afișată în aplicația Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro

Repartizările în cămine pentru doctoranzi se trimite pe emailul personal al fiecărui doctorand de către secretarul Școlii Doctorale de Matematica și Informatică.

Contestațiile se pot depune electronic completând formularul următor: https://forms.office.com/r/VXbF9Pqj6p, până în data de 28 septembrie 2022 la ora 23,00.

Afișarea rezultatelor finale se face în data de 29 septembrie 2022.

Studenții care au primit loc în cămin se vor prezenta personal direct la căminul repartizat conform calendarului de mai jos.

Cazarea studenților în cămine se face în cele 3 (trei) zile anterioare începerii anului universitar, în funcție de anul de studii:

 • ziua I, vineri 30 septembrie 2022, se cazează studenți din anul I de studiu;
 • ziua a II-a, sâmbătă 1 octombrie 2022, se cazează studenții din anul II şi III de studiu;
 • ziua a III-a, duminică 2 octombrie 2022, se cazează studenții de la master.

Cazarea studenților în cămine se realizează în următoarele etape:

 • Prezentarea la cămin a studentului repartizat în cămin, cu următoarele documente:
  • buletin/carte de identitate sau pașaport;
  • copie după buletin/carte de identitate sau pașaport;
  • adeverință fiu cadru didactic (dacă e cazul);
  • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză;
  • fotografie 3/4.
 • Încheierea contractului între Universitatea Babeș-Bolyai și student.
 • Plata taxei de cazare.
 • Primirea legitimației de cămin.
 • Preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal de predare-primire individual și respectiv colectiv.