Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2023/2024 pe criteriul mediei, social și medical

Repartizarea locurilor în căminele studențești va fi afișată în platforma Academic Info.

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2023-2024 pe criteriul mediei:

Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza rezultatelor obținute în anul universitar 2022/2023, studenții sunt rugați să completeze pana la data de 11 septembrie 2023, cererea pentru acordarea unui loc în căminele studențești în aplicația Academic Info la adresa:

https://academicinfo.ubbcluj.ro

Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza rezultatelor obținute la concursurile studențești, studenții care au obținut în anul universitar 2022/2023 premii la concursurile științifice și profesionale, naționale și internaționale, la care au participat în calitate oficială de student al UBB, vor completa cererea în aplicația Academic Info și vor încărca și o copie scanată după diploma obținuta la adresa:

https://academicinfo.ubbcluj.ro

Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2023/2024 pe criteriul social si medical

Depunerea cererilor pentru acordarea căminelor pe caz social sau medical se va face in perioada 1-11 septembrie 2023 la adresa https://forms.gle/NymVRPXk782uDA5w8.

La Facultatea de Matematică și Informatică cazarea studenților se face conform procedurii cuprinse în Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești ale UBB pentru anul univ. 2023/2024, modificat conform Hotărârii Senatului UBB nr. 13/20.02.2023. Repartizarea studenților pe cămine se va afișa pe platforma ACADEMIC INFO, în contul fiecărui student, la o data care va fi comunicată ulterior.

Tarifele practicate de Universitatea Babeș-Bolyai pentru cazarea studenților în căminele studențești se găsesc la această adresă: Tarifele de cazare în căminele studențești ale UBB, valabile începând cu anul universitar 2023-2024. Cererile pentru acordarea căminelor pe caz social sau medical se pot încărca în formularul https://forms.gle/NymVRPXk782uDA5w8 în perioada 1 septembrie – 11 septembrie 2023.

Documentele scanate necesare sunt următoarele:

Cerere tip

In criteriul social se încadrează studenții integraliști ale căror familii NU realizează în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii (mai, iunie, iulie 2023) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (1.898 lei).

La cererea de cazare se anexează: declarații de venituri de la părinți sau susținători legali ai studentului care solicită loc de cazare, precum și acte justificative / doveditoare / cupoane de pensie ale susținătorilor legali pe respectivele 3 luni, declarație privind veniturile provenite din exploatarea terenurilor agricole și, după caz, adeverințe de la instituția de învățământ unde sunt școlarizați frații, sentințe judecătorești, certificate de naștere ale fraților preșcolari, certificate de deces ale susținătorilor legali, certificate de căsătorie.

In criteriul medical se încadrează studenții care suferă de bolile enumerate în H.G. 558/1998, anexa 2, pct. 8 lit. c și care au realizat în anul universitar anterior minim 40 credite (exceptând creditele aferente modulului pedagogic). Bolile luate în considerare la Criteriul medical sunt: TBC (studenții care se află în evidența unităților medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestările cu virusul HIV, SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, ciroza hepatică, leucemiile, limfoamele și talasemiile, scleroza multiplă, ulcerul gastroduodenal sau certificate de încadrare într-un grad de handicap. Studenții care se încadrează într-un grad de handicap și au nevoie de însoțitor sunt rugați să specifice pe cererea adresată comisiei de acordare a locurilor în căminele studențești la nivel de facultate. Certificatele medicale vor fi eliberate de către medicul specialist.