Repartizarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2023/2024

Afisarea preliminară a repartizării locurilor în căminele studențești în platforma ACADEMIC INFO: https://academicinfo.ubbcluj.ro/ 21 septembrie 2023
Depunerea eventualelor contestații
Contestațiile se pot depune electronic până în data de 24 septembrie 2023 completând formularul la următorul link:
https://forms.gle/VS2QekX27Jy3SbT77
22 septembrie 2023 – 24 septembrie 2023
Răspuns la contestații și afișarea finala a repartizării în cămine 25 septembrie 2023
Cazarea în cămine 29 septembrie – 1 octombrie 2023

Repartizarea locurilor în căminele studențești s-a făcut conform Regulamentului de Cazare.

Locuri în cămine repartizate Facultății de Matematică și Informatică pentru anul universitar 2023/2024:

 • Căminul 1 Hașdeu: 128 locuri pentru fete (5 locuri/cameră, baie/oficiu comun)
 • Căminul 1 Hașdeu: 85 locuri pentru băieți (5 locuri/cameră, baie/oficiu comun)
 • Căminul 16 Hașdeu: 160 locuri pentru băieți (5 locuri/cameră, baie/oficiu comun)
 • Economica I:60 locuri pentru fete si băieți (3 locuri/camera, baie in camera, oficiu comun)
 • Economica II:112 locuri pentru fete si băieți (3 locuri/camera, baie in camera, oficiu comun)
 • Căminul 14 Hașdeu:15 locuri pentru fete si băieți (2 locuri/camera, baie/oficiu comun)
 • Căminul 17 Hașdeu:4 locuri pentru fete si băieți (2 locuri/camera, baie/oficiu comun)
 • Căminul A2 Hașdeu:2 locuri pentru fete si băieți (2 locuri/camera, baie/bucătărie in camera)
 • Căminul A3 Hașdeu:2 locuri pentru fete si băieți (2 locuri/camera, baie/bucătărie in camera)

Repartizarea locurilor în căminele studențești este afișată în aplicația Academic Info la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro.

Repartizările în cămine pentru doctoranzi se trimite pe emailul personal al fiecărui doctorand de către secretarul Școlii Doctorale de Matematica și Informatică.

Studenții care au primit loc în cămin se vor prezenta personal direct la căminul repartizat conform calendarului de mai jos.

Cazarea studenților în cămine se face în cele 3 (trei) zile anterioare începerii anului universitar, în funcție de anul de studii:

 • ziua I, vineri 29 septembrie 2023, se cazează studenți din anul I de studiu;
 • ziua a II-a, sâmbătă 30 septembrie 2023, se cazează studenții din anul II şi III de studiu;
 • ziua a III-a, duminică 1 octombrie 2023, se cazează studenții de la master.

Cazarea studenților în cămine se realizează în următoarele etape:

 • Prezentarea la cămin a studentului repartizat în cămin, cu următoarele documente:
  • buletin/carte de identitate sau pașaport;
  • copie după buletin/carte de identitate sau pașaport;
  • adeverință fiu cadru didactic (dacă e cazul);
  • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză;
  • fotografie 3/4.
 • Încheierea contractului între Universitatea Babeș-Bolyai și student.
 • Plata taxei de cazare.
 • Primirea legitimației de cămin.
 • Preluarea inventarului camerei pe baza procesului verbal de predare-primire individual și respectiv colectiv.

Important: după perioada de cazare (29 septembrie – 1 octombrie 2023) va avea loc redistribuirea locurilor de cazare rămase libere pentru anul universitar 2023/2024 pe locurile ramase libere prin necazarea studenților repartizați în prima etapă.

Studenții interesați în obținerea unui loc de cazare rămas disponibil, trebuie să completeze formularul și să încarce o cerere la adresa care se va publica ulterior în perioada 2 octombrie 2023 orele 16,00 – 3 octombrie 2023, ora 16:00.

Cererea de recazare

IMPORTANT: La redistribuirea locurilor de cazare se va ține cont doar de cererile trimise în această etapă! Cererile vor fi procesate în ordinea mediilor. Studenții care nu și-au ocupat locul de cazare în prima etapă și solicita un loc de cazare la redistribuiri, trebuie să prezinte un document justificativ scanat împreună cu cererea (un singur fișier) de ce nu s-au prezentat în perioada stabilită. În caz contrar, cererea acestuia la redistribuiri nu va fi luată în calcul.

Căminele în care rămân locuri neocupate de către studenții repartizați inițial vor fi afișate în data de 2 octombrie 2023, după ora 16,00.

Rezultatele redistribuirilor în căminele studențești pe locurile rămase libere prin necazarea studenților în prima etapa de cazare, vor fi afișate în baza codului UNIC și în ACADEMIC INFO (https://academicinfo.ubbcluj.ro/) în data de 4 octombrie 2023 după orele 19,00, iar cazarea se va putea face începând de joi, 5 octombrie 2023, orele 9,00 prin prezentarea direct la căminul repartizat.