Anunţuri din categoria: Anunţuri

Start Centrului de performanţă în Informatică, susţinut de Fundaţia eMAG prin programul „Hai la Olimpiadă!”

Start Centrului de performanţă în Informatică, susţinut de Fundaţia eMAG prin programul „Hai la Olimpiadă!”
Centrul de pregătire de performanţă în informatică susţinut de Fundaţia EMAG prin programul ”Hai la Olimpiada” își va relua activitatea in acest an şcolar. Centrul va fi coordonat de către Departamentul de Informatică, Facultatea de Matematică si Informatica, Universitatea Babeș-Bolyai, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj. Se vor organiza cursuri în zilele de vineri

Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018

Repartizarea în căminele studenţeşti s-a făcut ţinând cont de numărul studenţilor bugetaţi pe specializări, an de studiu, linie de studiu, nivel licenţă şi master, respectiv pe fete şi băieţi precum şi pe baza prevederilor Regulamentului de cazare al facultăţii. Studenţii care vor fi plecaţi cu mobilitate ERASMUS în semestrul I şi II al anului universitar

Deschiderea festivă a anului universitar 2017-2018 la Facultatea de Matematică și Informatică

Deschiderea festivă a anului universitar 2017-2018 la Facultatea de Matematică și Informatică
Deschiderea festivă a anului universitar 2017-2018 la Facultatea de Matematică și Informatică pentru toate specializările anului I va avea loc luni, 2 octombrie 2017, ora 10.30 în sala Auditorium Maximum a UBB (str. M. Kogălniceanu, nr. 5). La deschiderea festivă pe facultate sunt rugați să participe toți studenții anului I, indiferent de specializare.

Deschiderea anului universitar 2017-2018 pentru toate specializările anului I – luni, 2 octombrie 2017

Studenţii anului I sunt rugaţi să participe la deschiderile pe specializări care se vor desfășura conform orarului de mai jos. La aceste întâlniri se vor semna contractele de studii, se vor distribui carnetele de student şi se vor transmite informaţii despre desfăşurarea activităţilor didactice (curs, seminar, laborator).

Soluționarea cererilor de transfer între specializările facultăţii începând cu anul universitar 2017/2018

În urma analizării cererilor depuse pentru transferul între specializările facultăţii începând cu anul universitar 2017/2018, în şedinţa Consiliul Facultăţii din data de 19 septembrie 2017, respectând Hotărârile Consiliului Facultăţii s-a hotărât soluţionarea cererilor, conform tabelului de mai jos. În cazul solicitărilor de transfer din partea studenților neintegraliști de la specializarea Matematică informatică la specializarea Informatică,

O noua recunoaștere a valorii Școlii de Matematică din Universitatea Babeș-Bolyai

O noua recunoaștere a valorii Școlii de Matematică din Universitatea Babeș-Bolyai
Suntem bucuroși să anunțam o nouă recunoaștere a rezultatelor excelente obținute de școala de matematică din universitatea noastră: colegii noștri prof. dr. Gabriela Kohr și prof. dr. Teodor Bulboacă au fost nominalizați pentru Elsevier Scopus Award for Excellence in Global Contribution în cadrul galei premiilor Scopus Awards Romania 2017 (https://www.elsevier.com/awards/scopus_awards_romania). Felicitări și succes mai departe!

Decizia Consiliului Facultatii de Matematica si Informatica privind modificarea si completarea regulamentului de mobilitate definitiva interna

Criterii de departajare in cazul mobilitatilor interne definitive: Criteriul 1: numarul de credite obtinute in anul universitar precedent celui pentru care se solicita transferul; Criteriul 2: media ponderata obtinuta in anul universitar precedent celui pentru care se solicita transferul (in cazul transferului intre specializari din acelasi domeniu), respectiv media ponderata a disciplinelor de specialitate din

Regulamentele departamentelor si calendarul în vederea acordării gradaţiilor de merit 2017

Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică – Departamentul de Informatică Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică – Departamentul de Matematică Regulament în vederea acordării gradaţiilor de merit la Facultatea de Matematică şi Informatică – Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei

METODOLOGIA-CADRU și criteriile privind acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai

Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 1 Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 2.1 Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 2.2 Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 3.1 Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 3.2 Metodologie Cadru acordare gradatii merit UBB 2017 Anexa 4 Metodologie

Regulamentul privind repartizarea locurilor de cazare în anul universitar 2017/2018

Pe baza Regulamentului-cadru al Universităţii Babeş-Bolyai privind cazarea în căminele studenţeşti, Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatică a aprobat următorul regulament propriu de repartizare a locurilor de cazare în căminele studenţeşti. I. Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare a studenţilor este cel al performanţei în activitatea academică studenţească, definit de media anului universitar 2016/2017.