Anunţuri din categoria: Anunţuri

Admitere programul postuniversitar „Informatică și dezvoltare software” martie 2019

Numărul de locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere martie 2019: 25. Admiterea constă dintr-o probă scrisă (test de gândire logică şi algoritmică) format din trei grupe de probleme, punctaj maxim 130 puncte. Pentru departajare la punctaje egale se aplică în ordine următoarele criterii: Punctajul la a doua grupă de probleme Punctajul la prima

Poveşti de succes: „Un IT-ist din Cluj are o calitate a vieţii mai bună decât unul din Berlin sau Munchen”

Poveşti de succes: „Un IT-ist din Cluj are o calitate a vieţii mai bună decât unul din Berlin sau Munchen”
"Weekend Adevărul" a vorbit cu fondatorul companiei Accesa, Iulian Iuga (43 de ani) despre provocările pe care a trebuit să le depăşească în cei 15 ani de activitate şi despre prezentul şi viitorul IT-ului românesc. Iulian Iuga este maramureşean de pe Valea Izei, cu facultatea de Informatică terminată la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj...

Zynk Software Internship 2019

Zynk Software Internship 2019
Share your passion. Whether you are a software developer, an usability expert or a graphic designer, Zynk has a lot to offer to you. Working at Zynk is a fun and rewarding experience. Our commitment is to promote a culture based on innovation, creativity and collaboration. Feel free to send us your CV at hr@zynksoftware.com.

RIA Solutions Internship 2019

RIA Solutions Internship 2019
Every successful story has a start and behind these stories is a lot of effort. We know how challenging is to start a career and the effort that is required to succeed. Our Professional Development Program offers support for all the students that are interested in becoming a professional IT solutions provider. Your journey begins

Selecție pentru mobilități Erasmus de studii și plasament

Selecție pentru mobilități Erasmus de studii și plasament
Informaţii: http://www.cs.ubbcluj.ro/~erasmus Elementele cerute la dosar sunt: fişa candidatului (se completează on-line la https://www.cs.ubbcluj.ro/~robu/erasmus/apps/selectie.php şi se listează documentul pdf generat); declaraţie pe proprie răspundere (se descarcă de pe pagina Biroului pentru Programe Comunitare al Universităţii); scrisoare de motivaţie în limbă străină, in funcţie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.); curriculum vitae

Informaţii cu privire la modul de afişare al propunerilor de acordare a burselor în semestrul II al anului universitar 2018/2019

Conform adresei 17975/8.10.2018 propunerile pentru acordarea burselor se afișează doar la avizierul facultății. Repartizarea fondului de burse alocat Facultăţii de Matematică şi Informatică s-a făcut respectând Regulamentul de acordare al burselor aprobat de Senatul UBB cu încadrarea în procentele prevăzute după cum urmează: 12% fond pentru bursele de performanţă (56 burse de performanţă) 58% fond

Bosch Internship 2019

Bosch Internship 2019
Do you want future mobility technologies to be shaped by your ideas? Be a Working Student @ Bosch Engineering Center Cluj! 1. Check out our Working Student positions and upload your CV to bosch-career.ro. 2. Application & selection period: 1 March – 15 June 2019. 3. Be our happy Summer Student between: July – October 2019. As a Working Student @ Bosch you will:

Am dat startul înscrierilor on-line la concursul Mate-Info UBB, ediţia 2019

Am dat startul înscrierilor on-line la concursul Mate-Info UBB, ediţia 2019
Am dat startul înscrierilor on-line la concursul Mate-Info, organizat în data de 6 aprilie 2019 la Facultatea de Matematică şi Informatică. Etapele înscrierii la concurs sunt următoarele: Achitarea taxei de participare (în cuantum de 250 de lei) prin Ordin de plată, Mandat poştal sau Internet Banking în contul deschis la BN Trezoreria Cluj, cont numărul:

Accesa Internship 2019

Accesa Internship 2019
Reasons to join Accesa: contribute to complex, exciting projects, understand the phases of the development lifecycle, enjoy an empowering culture, meet technical experts dedicated to your training and growth, develop communication skills, build stronger IT competencies. Applications deadline: 17th May 2019

Concursul Mate-Info UBB, ediţia a 7-a, 2019

Concursul Mate-Info UBB, ediţia a 7-a, 2019
Concursul Mate-Info UBB se adresează, în principal, elevilor de liceu de clasa a XI-a şi a XII-a ce doresc să-şi încerce forţele în vederea admiterii la Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. Prin organizarea concursului Mate-Info UBB (în data de 6 aprilie 2019)...