Kassay Gábor (1956–2021)

2021. április 19-én, 64 évesen, hosszan tartó betegségben elhunyt Kassay Gábor matematikus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Matematika és Informatika Intézetének habilitált professzora.

Isten nyugtassa békében!

Kassay Gábor 1956. december 24-én született, Székelyudvarhelyen. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd matematikát tanult Kolozsváron, a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen (1976–1980). Tudományos fokozatát ugyanitt szerezte 1994-ben, minimax feladatokkal kapcsolatos kutatásait összefoglaló dolgozatával.

Oktatói pályáját kolozsvári középiskolákban kezdi (1980–1987), majd a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen folytatja, bejárva az oktatói életpálya minden fokozatát: tanársegéd (1987–1990), adjunktus (1990–1995), docens (1995–2002, 2004–2005), professzor (2005–2021). A 2002 és 2004 közötti időszakban az észak-ciprusi Famagusta városában az Eastern Mediterranean University vendégtanára.

Egyetemi előadásai a következő témákat ölelték fel: matematikai analízis, optimalizációelmélet, funkcionálanalízis, operációkutatás, konvex analízis, játékelmélet.

Az operációkutatás, játékelmélet és konvex analízis különböző területeinek szentelt kutatási eredményei rangos nemzetközi folyóiratokban jelentek meg, mint: J. Optim. Theory Appl., Set-Valued Var. Anal., J. Glob. Optim., J. Math. Anal. Appl., Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Applications, Optimization, SIAM Journal on Optimization, Taiwanese Journal of Mathematics, Journal of Convex Analyzis, Mathematical Methods in Operation Research, Mathematical Programming stb. Kiterjedt tudományos kapcsolatrendszerét, ismertségét és elismertségét az is jelzi, hogy tudományos publikációit több mint harmincöt társszerzővel jegyezte.

Több monográfia, könyvfejezet egyedüli vagy társszerzője, eredményes csoportos kutatási programok vezetője, tudományos konferenciák társszervezője, kari szintű tudományos szeminárium vezetője az analízis és optimalizáció témakörökben. Eredményeit számos nemzetközi konferencián mutatta be a világ minden sarkában. Hozzáértő irányítása alatt több fiatal matematikus bontogatta szárnyait a tudományos pályán, szerezte meg az évek során a PhD fokozatot.

Tanítványai, kollégái Kassay Gábor személyében egy kiváló oktatót, jó kollégát, remek barátot tisztelhettek, akinek elvesztése igen fájó sebet, betölthetetlen űrt hagy maga után.

Dr. Szenkovits Ferenc egyetemi docens
Magyar Matematika és Informatika Intézet
Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár