Trecerea în eternitate a domnului Prof. Univ. Dr. Kassay Gábor

Cu deosebită tristeţe şi durere în suflet, anunţăm trecerea prematură la cele veşnice a domnului

Prof. Univ. Dr. KASSAY GÁBOR,

distins dascăl şi cercetător al Facultăţii de Matematică şi Informatică,
născut la data de 24 decembrie 1956, cadru didactic titular al Departamentului de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare.

Un om cu suflet cu totul deosebit şi un caracter de o nobleţe desăvârşită care şi-a dedicat întreaga viaţă cercetării ştiinţifice şi pregătirii spre performanţă a studenţilor.

Profesorul Kassay şi-a dedicat întreaga activitate Facultăţii de Matematică şi Informatică. Prin trecerea sa prematură în eternitate, Facultatea de Matematică şi Informatică pierde una dintre personalităţile sale de marcă.

Dar mai presus de toate, profesorul Kassay Gábor a fost mentor a numeroase generaţii de matematicieni în domeniul analizei matematice, teoriei optimizării, analizei funcționale și teoriei jocurilor, coordonând cu succes teze de doctorat pe acest domeniu.

Conducerea Facultăţii de Matematică şi Informatică, în numele întregului corp academic din care domnul profesor a făcut parte, transmite sincere condoleanţe familiei îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!