Cazarea studenților în căminele studențești pentru anul universitar 2018-2019 pe criteriul social, medical și de performanță

La Facultatea de Matematică şi Informatică cazarea studenţilor se face conform procedurii cuprinse în Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești. Studenţii anului I licență se cazează în prima zi de cazare. Repartizarea studenţilor pe cămine se va afișa pe site-ul facultăţii la rubrica Anunţuri cazare (meniul Studenti » Burse, cazare, tabere » Anunţuri cazare), după data de 20 septembrie 2018.

Tarifele practicate de Universitatea Babeş-Bolyai pentru cazarea studenţilor în căminele studenţeşti se găsesc la această adresă: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/tarife_de_cazare.

Cererile pentru acordarea căminelor pe caz social sau medical se pot depune personal la Secretariatul Facultăţii de Matematica şi Informatica în perioada 12-13 septembrie 2018 între orele 9,00-12,00 (respectiv, 18 septembrie 2018, între 9,00-12,00 pentru studenţii admişi în sesiunea septembrie 2018). Documentele necesare sunt următoarele: cerere tip care se ridica de la secretariatul facultăţii. In criteriul social se încadrează studenţii integralişti ale căror familii nu realizează în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii (mai, iunie, iulie 2018) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (salariul minim net lunar garantat este de 1162 lei). La cererea de cazare se anexează declaraţii de venituri de la părinţi sau susţinători legali ai studentului care solicită loc de cazare, precum şi acte justificative / doveditoare / cupoane de pensie ale susţinătorilor legali pe respectivele 3 luni, declaraţie privind veniturile provenite din exploatarea terenurilor agricole şi, după caz, adeverinţe de la instituţia de învăţământ unde sunt şcolarizaţi fraţii, sentinţe judecătoreşti, certificate de naştere ale fraţilor preşcolari, certificate de deces ale susţinătorilor legali, certificate de căsătorie.

In criteriul medical se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558/1998, anexa 2, pct. 8 lit. c şi care au realizat în anul universitar anterior minim 40 credite (exceptând creditele aferente modulului pedagogic). Bolile luate în considerare la Criteriul medical sunt: TBC (studenţii care se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestările cu virusul HIV, SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, ciroza hepatică, leucemiile, limfoamele şi talasemiile, scleroza multiplă, ulcerul gastroduodenal.

Adeverinţele medicale vor fi vizate de către medicul specialist şi medicul de la Policlinica studenţeasca cu sediul în Căminul Sport XXI.

Cerere si declaratie camin social 2018.doc

Pentru acordarea unui loc în cămin pe baza rezultatelor la concursurile studențești, studenții care au obținut în anul universitar 2017/2018 premii la concursurile științifice și profesionale, naționale și internaționale, la care au participat în calitate oficială de student al UBB, vor trimite cererea și o copie scanată după diploma obținută prin email la adresa mserban@math.ubbcluj.ro până luni, 17.09.2018, ora 12.00.