Hallgatók elszállásolása az egyetemi bentlakásokban szociális és egészségügyi kritériumok, valamint teljesítmény alapján – 2018–2019-es egyetemi tanév

A Matematika és Informatika Kar hallgatóinak egyetemi bentlakásokban való elszállásolása az erre vonatkozó keretszabályzatban foglalt eljárás alapján történik. Az I. éves hallgatókra (alapképzés) az elszállásolási időszak legelső napján kerül sor. A hallgatók egyetemi bentlakásokban való elosztását 2018. szeptember 20. után tesszük közzé a kari honlap Bentlakás-hirdetések menüpontjában (Hallgatók » Ösztöndíjak, bentlakás, táborok » Bentlakás-hirdetések).

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem által biztosított hallgatói bentlakások szállásdíjai megtekinthetőek az alábbi címen.

Azok a hallgatók, akik szociális vagy egészségügyi állapotuk révén egyetemi bentlakást igényelnek, a szükséges iratokat 2018. szeptember 12–13-án adhatják le személyesen a Matematika és Informatika Kar titkárságán, naponta 09:00 és 12:00 óra között, (a 2018. szeptemberi felvételin bejutott hallgatók pedig 2018. szeptember 18-án, hétfőn 09:00 és 12:00 óra között). Az egyetemi bentlakás megpályázásához a következő dokumentumok szükségesek: a kari titkárságon igényelhető típuskérvény.

A szociális követelményeknek az a hallgató felel meg, aki minden vizsgáját sikeresen letette, és akinek családjában az egy főre jutó 2018 májusi, júniusi és júliusi nettó havi átlagjövedelem családtagonként nem haladja meg az országos minimálbér összegét (1162 lej). A szállásigényléshez leadandó dossziénak tartalmaznia kell a bentlakást kérvényező hallgató szüleinek vagy törvényes eltartóinak jövedelemnyilatkozatát, valamint a törvényes eltartók jövedelmére vonatkozó egyéb igazoló/bizonyító okiratot/ a nyugdíjpénztár által kibocsátott szelvényeket a 2018. május, június, júliusi hónapokra; a hallgató lakhelye szerinti polgármesteri hivatal által kibocsátott igazolást a hallgató és családja magántulajdonában lévő javak használatából származó nettó jövedelemről: mezőgazdasági terület, erdők, bérleti szerződés stb.; tanulói jogviszony vagy hallgatói jogviszony igazolását az oktatási intézményekben tanuló testvérek esetében; a szülők eltartásában lévő kiskorúak születési anyakönyvi kivonatának (keresztlevél) másolatát; halotti anyakönyvi kivonat másolatát, amennyiben a hallgató árva vagy félárva; házassági anyakönyvi kivonatot.

Az egészségügyi alapon megpályázható bentlakás-kritériumoknak az a hallgató felel meg, aki az 558/1998-as Kormányhatározat 2-es számú melléklet, 8. cikk, c) pontjában felsorolt betegségek valamelyikében szenved, és az előző egyetemi tanévben legalább 40 kreditpontot szerzett (kivételt képeznek a pedagógiai modul kreditpontjai). A hallgató által bemutatott orvosi igazoláson szerepelnie kell a betegségkategóriák szerinti diagnózis besorolásának, az alábbiak szerint: TBC, cukorbetegség, rosszindulatú betegségek, felszívódási zavar szindróma,  krónikus veseelégtelenség, asztma, epilepszia, örökölt szívbetegség, krónikus hepatitisz, zöldhályog, súlyos rövidlátás, immunológiai megbetegedések, HIV-fertőzés (AIDS), spondilitisz ankilopoetika, akut ízületi gyulladás, májzsugorodás, leukémia, limfóma és talasszémia, szklerózis multiplex, gastroduodenális fekély.

Az egészségügyi kritériumok alapján megpályázott egyetemi bentlakás esetében a hallgatóknak egy szakorvosi igazolást is mellékelniük kell a kérvényhez. Az igazoláson az egyetemi orvos (a „Sport XXI – Flavia Rusu” egyetemi bentlakás épületében) aláírása és pecsétje is kell szerepeljen.

Kérvény és nyilatkozat – szociális bentlakáshoz, 2018

Mindazok, akik a BBTE hallgatójaként hivatalosan részt vettek és díjat kaptak a 2017–2018-as egyetemi tanévben szervezett országos és nemzetközi, tudományos és szakmai versenyeken, és az elért eredményeik alapján szeretnének egyetemi bentlakást igényelni, 2018. szeptember 17-ig (hétfő, 12:00 óra) küldjenek egy kérvényt és az oklevél szkennelt változatát a mserban@math.ubbcluj.ro e-mail címre.