Anunţuri din categoria: Anunţuri contracte de studiu

Lista cursurilor opţionale alese pentru anul universitar 2024-2025 și actualizarea contractului de studiu

Studenții sunt rugați să își verifice contractul de studiu pentru eventualele modificări la cursurile opționale în conformitate cu cursurile opționale alese care vor fi normate în anul universitar 2024/2025. Toate cursurile care nu se vor tine în anul universitar 2024/2025 și au fost alese de către studenți au fost eliminate, fiind absolut necesar ca fiecare

Anunț privind completarea contractelor de studiu pentru anul universitar 2024/2025

Studenții din anul I și II nivel licență și anul I master (an universitar 2023/2024) au obligația să completeze Contractul de studii pentru anul universitar 2024/2025 în aplicația AcademicInfo în perioada 1-31 mai 2024. Lista de cursuri opționale și planurile de învățământ sunt disponibile la adresa: https://www.cs.ubbcluj.ro/planuri-de-invatamant-valabile-in-anul-universitar-2024-2025/. Alegerea se face în urma consultării fișelor de disciplină disponibile

Depunerea cererilor de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor pentru anul universitar 2023-2024

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor se depun prin completarea formularului și încărcarea acestora în perioada 1 – 7 septembrie 2023 în formularul: https://forms.gle/eLBMsmKSzb4omkR7A Formularele tipizate se găsesc la sfârșitul prezentului anunț. Taxele aferente se plătesc în Academic Info conform perioadei specificate în cerere. Contractul de studiu se completează în ACADEMIC INFO în perioada 22-30 septembrie 2023. Studenții cărora le-a

Anunt privind completarea contractelor de studiu pentru anul universitar 2023/2024

Studentii din anul I şi II nivel licenţă şi anul I master (an universitar 2022/2023) au obligatia sa completeze Contractul de studii in aplicatia AcademicInfo ȋn perioada 2-31 mai 2023. Lista de cursuri optionale si planurile de invatamant este disponibila la adresa: https://www.cs.ubbcluj.ro/planuri-de-invatamant-valabile-in-anul-universitar-2023-2024/ Alegerea se face in urma consultarii fiselor de disciplina disponibile la adresa

In atenția studenților de la specializările Matematică Informatică româna și engleză

Studenții specializărilor Matematică Informatică româna și engleză care se regăsesc cu numărul matricol în această listă și care și-au ales ca disciplină opțională cursul de „Rețele de Calculatoare”, cod MLR5002 sau MLE5002 ținut la specializările Informatică română și Informatică engleză, sunt rugați să își modifice de urgență contractul de studiu înlocuind cursul anterior cu disciplina

Completarea contractelor de studii pentru anul universitar 2022/2023

Completarea în Academic Info a contractelor de studii de către studenții anului I se va realiza în perioada 23-30 septembrie 2022. Pentru anii superiori, completarea/modificarea contractelor de studii este posibilă până în data 30 septembrie anul curent. Predarea contractelor de studii, listate și semnate, se va face, după cum urmează: Studenții anului I nivel licență își vor

In atenția studenților care au depus cereri de reînmatriculare

Toate cererile de reînmatriculare precum și deciziile aferente de echivalare a disciplinelor depuse de către studenți au fost avizate favorabil. In perioada 16-19 septembrie 2022, studenții își vor achita taxa de reînmatriculare la casieria facultății. Studenții vor achita, odată cu taxa de reînmatriculare, eventualul debit restant din anii universitari anteriori în care au urmat programele

In atenția studenților care au depus cereri pentru prelungire de școlaritate

Studenții care au depus cereri pentru prelungire de școlaritate vor putea să-și încheie contractele de studiu in perioada 25-26 septembrie in Academic Info.

Lista cursurilor opţionale alese pentru anul universitar 2022-2023

Studentii sunt rugati sa isi verifice contractele de studii pentru eventualele modificari la cursurile optionale in conformitate cu cursurile optionale alese care vor fi normate in anul universitar 2022/2023. Actualizarea contractului de studiu in AcademicInfo se poate face in perioada 1 septembrie 2022 - 25 septembrie 2022.

Completarea contractului de studiu cu disciplinele obligatorii, opţionale și restante pentru anul universitar 2022-2023

In perioada următoare, studenții din anul I si II (Nivel Licența) și anul I ( Nivel Master) trebuie sa ȋşi completeze contractul de studii cu disciplinele obligatorii și restante şi să opteze pentru cursurile opționale pe care le vor urma ȋn anul universitar 2022-2023, după următoarea metodologie: In perioada 9 - 31 mai 2022 fiecare