Afișarea notelor și modalitatea de calcul a notei finale la Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale si de specialitate din cadrul examenului de licență, sesiunea septembrie 2023

Rezultatele obținute la proba 1 vor fi publicate pe pagina web a facultății la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/anunturi/anunturi-licenta-si-disertatie/ si prin intermediul platformei AcademicInfo, iar modalitatea de calcul a notei finale la proba 1 a fost următoarea:

Fiecare subiect a fost evaluat de câte doi membri ai comisiei de evaluare. Aceștia au acordat câte o notă întreagă, astfel încât să nu existe o diferență mai mare de un punct între cele două note. Nota subiectului este media aritmetică a notelor acordate. Notarea s-a realizat astfel:

Domeniul Matematică

  1. specializarea Matematică: media aritmetică a notelor obținute la cele trei subiecte de Matematică (Algebră, Analiză matematică, Geometrie);
  2. specializarea Matematică Informatică: 2/3 nota Matematică + 1/3 nota Informatică. Nota de la subiectul de Matematică s-a calculat ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei subiecte de Matematică (Algebră, Analiză matematică, Geometrie);

Domeniul Informatică

  1. specializarea Informatică: media aritmetică a notelor obținute la cele trei subiecte de Informatică (Algoritmică și programare, Baze de date, Sisteme de operare).

DEPUNEREA CONTESTATIILOR

Contestațiile la proba 1 pot fi depuse de către absolvenți în data de 6 septembrie 2023 intre orele 9,00-11,00 la adresa: https://forms.microsoft.com/e/RStQgU2cht

Formular contestatie licenta 2023