A jegyek közzététele és a záróvizsga Alapismeretek és szakismeretek felmérésére kapott végső jegy kiszámításának módja, 2023. szeptemberi vizsgaidőszak

A 2023. szeptemberi írásbeli záróvizsga eredményeit a kari honlapon és a végzős hallgatók személyes AcademicInfo fiókjában tesszük közzé, a végső jegy kiszámításának módja az alábbiak szerint történik:

A dolgozat minden tételének megoldását a kiértékelő bizottság két tagja értékelte ki. A javítótanárok egy-egy egész számú osztályzattal minősítenek, oly módon, hogy a két kiértékelő által adott pontszámok közötti eltérés ne legyen nagyobb mint egy pont. A vizsgatétel érdemjegyét a javítótanárok által adott jegyek számtani középarányosa képezi.

Matematika szakterület

  1. matematika szak: a három matematika tétel kidolgozására adott jegy számtani középarányosa (Algebra, Matematikai analízis, Geometria);
  2. informatikai-matematika szak: a matematika jegy 2/3-a + az informatika jegy 1/3-a. A matematika tétel kidolgozására adott jegyet a három tétel kidolgozására adott jegy számtani középarányosa (Algebra, Matematikai analízis, Geometria) képezi;

Informatika szakterület

  1. informatika szak: a három informatika tétel kidolgozására adott jegy számtani középarányosa (Algoritmika és programozás, Adatbázisok, Operációs rendszerek).

A fellebbezések benyújtása

Az írásbeli záróvizsgával kapcsolatos fellebbezéseket 2023. szeptember 6-ig, 09:00 és 11:00 óra között lehet benyújtani a következő űrlap kitöltésével:  https://forms.microsoft.com/e/RStQgU2cht

Fellebbezési űrlap, alapképzés, 2023