Anunţuri din categoria: Anunțuri postuniversitar Informatică și dezvoltare software

Examenul de certificare a competențelor profesionale pentru Programul postuniversitar Informatică și dezvoltare software (limba maghiară), sesiunea septembrie 2020

În data de 19 septembrie 2020 se organizează sesiunea de certificare a competenţelor profesionale din cadrul programului postuniversitar Informatică și dezvoltare software (limba maghiară). Această sesiune este organizată doar pentru acei studenți ai programului postuniversitar care au toate creditele la disciplinele din planul de învățământ și care trebuie să susțină doar examenul de certificare a

De Centenar, împreună

De Centenar, împreună
Facultatea de Matematică și Informatică a deschis Marșul Centenar – 100 de ani de învățământ universitar românesc la Cluj-Napoca Facultatea de Matematică și Informatică a avut onoarea să fie prima dintre facultățile Universității Babeș-Bolyai în cadrul Marșului Centenar ocazionat de sărbătorirea a 100 de ani de învățământ universitar românesc la Cluj-Napoca. Peste 300 de cadre

Admitere programul postuniversitar „Informatică și dezvoltare software” martie 2019

Numărul de locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere martie 2019: 25. Admiterea constă dintr-o probă scrisă (test de gândire logică şi algoritmică) format din trei grupe de probleme, punctaj maxim 130 puncte. Pentru departajare la punctaje egale se aplică în ordine următoarele criterii: Punctajul la a doua grupă de probleme Punctajul la prima