Anunţuri din categoria: Anunțuri postuniversitar Informatică și dezvoltare software

De Centenar, împreună

De Centenar, împreună
Facultatea de Matematică și Informatică a deschis Marșul Centenar – 100 de ani de învățământ universitar românesc la Cluj-Napoca Facultatea de Matematică și Informatică a avut onoarea să fie prima dintre facultățile Universității Babeș-Bolyai în cadrul Marșului Centenar ocazionat de sărbătorirea a 100 de ani de învățământ universitar românesc la Cluj-Napoca. Peste 300 de cadre

Admitere programul postuniversitar „Informatică și dezvoltare software” martie 2019

Numărul de locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere martie 2019: 25. Admiterea constă dintr-o probă scrisă (test de gândire logică şi algoritmică) format din trei grupe de probleme, punctaj maxim 130 puncte. Pentru departajare la punctaje egale se aplică în ordine următoarele criterii: Punctajul la a doua grupă de probleme Punctajul la prima