Examenul de certificare a competențelor profesionale pentru Programul postuniversitar Informatică și dezvoltare software (limba maghiară), sesiunea septembrie 2020

În data de 19 septembrie 2020 se organizează sesiunea de certificare a competenţelor profesionale din cadrul programului postuniversitar Informatică și dezvoltare software (limba maghiară). Această sesiune este organizată doar pentru acei studenți ai programului postuniversitar care au toate creditele la disciplinele din planul de învățământ și care trebuie să susțină doar examenul de certificare a competențelor profesionale. Susţinerea lucrării de certificare a competenţelor se desfășoară online, de pe laptop sau desktop dotate cu cameră și microfon.

În data de 18 septembrie 2020 studenții vor participa la o simulare pe platforma online cu secretarul comisiei (comunicarea dintre studenți și secretarul comisiei se va face prin platforma Canvas).

Calendar

 • Încărcarea versiunii finale a lucrării în format PDF, împreună cu abstractul în limba engleză integrat imediat după pagina de titlu și a unei arhive ZIP conținând aplicația (dacă este cazul) pe platforma Canvas: până la 12 septembrie 2020;
 • Înscrieri: 13-14 septembrie, prin încărcarea documentelor necesare pe platforma Canvas;
 • Afişarea planificărilor pentru prezentarea şi susţinerea lucrării de certificare a competenţelor profesionale: 15 septembrie 2020;
 • Simulare: 18 septembrie 2020;
 • Examenul de certificare a competenţelor profesionale: 19 septembrie 2020.

Documente scanate necesare la înscriere:

 • Cererea tip completată, semnată și scanată;
 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia;
 • Diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate, în situațiile în care:
  • certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal;
  • certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul;
  • denumirea oficială a localității s-a schimbat;
 • Anexele 1 și 2 completate, semnate și scanate;

Cererea tip, anexele 1 și 2 și un template pentru lucrarea de certificare a competențelor profesionale sunt accesibile pe platforma Canvas.