Admitere programul postuniversitar „Informatică și dezvoltare software” martie 2019

Numărul de locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere martie 2019: 25.

Admiterea constă dintr-o probă scrisă (test de gândire logică şi algoritmică) format din trei grupe de probleme, punctaj maxim 130 puncte.

Pentru departajare la punctaje egale se aplică în ordine următoarele criterii:

  • Punctajul la a doua grupă de probleme
  • Punctajul la prima grupă de probleme
  • Media anilor de studiu la licență.

Proba scrisă va avea loc în data de 23 martie 2019 ora 10 la Liceul Teoretic Tamási Áron, Odorheiu Secuiesc, str. Baróti Szabó Dávid, nr. 32., Odorheiu Secuiesc. Candidații se vor prezenta la săli la ora 9:30 având asupra lor cartea de identitate şi instrumente de scris de culoare albastră. După deschiderea subiectelor nu se mai admite intrarea în sală. Timpul de lucru este de 2 ore de la distribuirea subiectelor.

Candidaţii nu au voie să aibă asupra lor sau în/pe bancă telefon mobil sau alte echipamente electronice (tabletă, laptop, ceas inteligent, etc). Acestea se vor depune, închise, în hainele/genţile de pe cuier. Pentru a nu deranja participanţii la concurs, insistăm ca telefoanele mobile să fie depozitate închise în hainele/genţile de pe cuier. Candidaţii care folosesc telefonul mobil sau alt echipament electronic (în orice scop) sunt excluşi din concurs. Excepţie fac candidaţii cu dizabilități care utilizează echipament special pentru redactarea lucrării și care au primit acordul comisiei în acest sens.

Nu se vor folosi alte foi decât cele de concurs şi ciornele asigurate de organizatori. Lucrările vor fi redactate cu stilou sau pix albastru. Nu se admite utilizarea calculatorului, telefonului mobil, etc. Lucrările se predau sub semnătură. La predarea lucrării, aceasta se sigilează pentru secretizare în prezenţa concurentului.

Repartizarea pe săli

Sala A candidații cu numerele de legitimație: 125, 127, 128, 129, 130, 145, 146, 147, 150, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 177

Sala B candidații cu numerele de legitimație: 121, 123, 126, 144, 148, 149, 154, 156, 157, 158, 159, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176