Felvételi az Informatika és szoftverfejlesztés posztgraduális képzésre

A 2019 márciusában szervezett felvételire meghirdetett helyek száma: 25.

Az írásbeli felvételi egy logikai feladatokból álló, az algoritmikus gondolkodási készséget felmérő teszt lesz, kiegészítve számítástechnikai általánosműveltségi kérdésekkel. A három feladatcsoportra elérhető maximális pontszám 130.

Azonos felvételi pontszám esetén a helyek elosztásánál a következő kritériumok érvényesülnek:

  • második feladatcsoport pontszáma,
  • első feladatcsoport pontszáma,
  • az alapképzés éves médiáinak átlaga.

A felvételi dátuma: 2019. március 23., 10:00 óra

A felvételi helyszíne: Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely, Baróti Szabó Dávid utca 32.

A felvételire jelentkezőknek 2019. március 23-án, szombaton reggel legkésőbb 9:30 óráig meg kell jelenniük a gimnázium székhelyén. Kérünk mindenkit, hozza magával a személyazonossági igazolványát és kék íróeszközt. A vizsgatételek felbontását követően nem engedélyezett a terembe való belépés. A tételek kidolgozására 2 óra áll rendelkezésre a kiosztást követően.

A versenyzőknél nem maradhat sem a padban, sem a padon mobiltelefon vagy egyéb elektromos készülék (táblagép, laptop, okosóra stb.). Ezeket be kell tenni a fogason lévő kabátokba, táskákba. Hogy a versenyen résztvevőket ne zavarja, a mobiltelefonokat kikapcsolva kell betenni a fogason lévő kabátokba, táskákba. Kizárják a versenyről mindazokat, akik (bármilyen céllal) mégis használják a mobiltelefont vagy egyéb elektronikus eszközt. Ez alól kivételt képeznek a fogyatékkal elő személyek, akik a dolgozatuk megírásakor speciális eszközt használnak, és erre engedélyt kaptak a felvételi bizottság részéről.

Kizárólag a versenylapokat és a szervezők által kiosztott piszkozatlapokat lehet használni. A tételek kidolgozásakor kék színű töltőtollat vagy golyóstollat lehet használni. Számológép, mobiltelefon stb. használata tilos. A befejezett dolgozatok leadásakor alá kell írni egy összesítő táblázatot és a versenyző jelenlétében kell leragasztani a személyes adatokat tartalmazó részt.

Terembeosztás:

A terem (versenyigazolvány száma): 125, 127, 128, 129, 130, 145, 146, 147, 150, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 177

B terem (versenyigazolvány száma): 121, 123, 126, 144, 148, 149, 154, 156, 157, 158, 159, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176