Informatică și dezvoltare software

Prezentarea programului

Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, organizează un Program Postuniversitar de Pregătire și Formare Profesională în Informatică și Dezvoltare Software în limba maghiară.

Acest program este acreditat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi este organizat pe baza legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului Universităţii Babeş-Bolyai privind organizarea şi funcţionarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă. Programul reprezintă o oportunitate pentru persoanele ce au obţinut o diplomă de licenţă pe orice domeniu şi îşi doresc o reprofilare spre zona de IT & Software.

Programul oferă celor interesaţi posibilitatea de a începe o pregătire de specialitate pe domeniul Informatică, premiza unei posibile viitoare cariere de succes în industria IT. Cursanții vor lua parte la un program educațional de nivel înalt, oferit de către Facultatea de Matematică şi Informatică, cu un contact direct cu mediul de business prin intermediul comunității IT&C U-Hub. Cursurile vor fi ținute de către cadre didactice din universitate.

Planul de învăţământ al Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică și Dezvoltare Software este disponibil aici.

Durata programului de studiu este de 18 luni și se va desfășura pe o structură de 3 semestre, cu un cost de 2500 RON/semestru.

Prima sesiune de admitere în cadrul programului va avea loc în luna martie al anului curent, detalii despre admitere fiind disponibile în secțiunea „Calendarul admiterii”.

Pentru mai multe informații puteți vizita și pagina cu descrierea detailată a programului în limba maghiară.

Pentru informaţii suplimentare puteți contacta responsabilul programului, lect. univ. dr. Simon Károly,  la adresa de e-mail posztgrad@cs.ubbcluj.ro.

Calendarul admiterii

Facultatea de Matematică și Informatică organizează în luna martie 2019 admitere în cadrul Programului Postuniversitar Informatică și Dezvoltare Software în limba maghiară. Prima serie va fi organizată cu sprijinul Programului Regional de Dezvoltare IT gestionat de către Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Preînscriere:

Perioada de preînscriere: 1-14 martie 2019
Fișa de preînscriere trebuie completată online pe pagina universității, trebuie listată și semnată de candidat și va fi predată la înscriere.
Fișa de preînscriere: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Înscriere:

Locul înscrierii: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Matematică si Informatică, Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1.

Perioada de înscriere:

 • 15.03.2019 intre orele 9,00-13,00, etajul I, sala 146
 • 16.03.2019 intre orele 9,00-14,00, etajul I, sala 145
 • 18.03.2019 intre orele 9,00-13,00, etajul I, sala 146
 • 19.03.2019 intre orele 9,00-13,00, etajul I, sala 146

Taxa de înscriere: 150 RON + 50 RON taxă de procesare. Taxa de înscriere se va plăti la Facultate odată cu depunerea dosarului de admitere.

Admitere:

Numărul de locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere martie 2019: 25.
Admiterea constă dintr-un test de gândire logică şi algoritmică. Exemple de probleme pentru acest test sunt disponibile aici.

Data admiterii: 23 martie 2019
Locul admiterii: Liceul Teoretic Tamási Áron, Odorheiu Secuiesc, str. Baróti Szabó Dávid, nr. 32., Odorheiu Secuiesc

Acte necesare la înscriere:

 • Diploma de Bacalaureat în copie legalizată și foaia matricolă;
 • Certificat de naștere în copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie în copie legalizată – unde este cazul;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Diploma de licență și supliment la diplomă/foaia matricolă în copie Legalizată;
 • Diploma de disertație în copie legalizată – dacă este cazul;
 • Fișă de preînscriere, completată online pe pagina universității, listată și semnată de candidat;
 • Fișa de înscriere procesată pe loc de către Comisia de Admitere și semnată după verificare de către candidat;
 • Chitanță taxă de procesare. Achitarea taxei (în cuantum de 50RON) se va face în momentul depunerii dosarului de concurs la Secretariatul Facultății;
 • Chitanță taxă de înscriere. Achitarea taxei (în cuantum de 150RON) se vaface în momentul depunerii dosarului de concurs la Secretariatul Facultății;
 • Adeverință medicală tip (eliberată de medicul de familie) în original, din care sa rezulte că sunt apți pentru domeniul la care candidează;
 • Doua fotografii mărime 3/4 (cu numele candidatului scris pe verso);
 • Dosar plic.

Notă: În cazul în care nu există copie legalizată se aduce originalul și o copie pentru a fi legalizată de Comisia de Admitere.