Informatică și dezvoltare software (în limba maghiară)

Prezentarea programului

Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, organizează Programul Postuniversitar Informatică și Dezvoltare Software în limba maghiară.

Acest program este acreditat de către Ministerul Educației și este organizat pe baza legislației în vigoare și a Regulamentului Universității Babeș-Bolyai privind organizarea și funcționarea programelor postuniversitare. Programul reprezintă o oportunitate pentru persoanele ce au obținut o diplomă de licență pe orice domeniu și își doresc o reprofilare spre zona de IT & Software.

Programul oferă celor interesați posibilitatea de a începe o pregătire de specialitate pe domeniul Informatică, premisa unei posibile viitoare cariere de succes în industria IT. Cursanții vor lua parte la un program educațional de nivel înalt, oferit de către Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu un contact direct cu mediul de business prin intermediul comunității IT&C U-Hub. Cursurile vor fi ținute de către cadre didactice din universitate.

Planul de învățământ al Programului Postuniversitar în Informatică și Dezvoltare Software este disponibil aici.

Durata programului de studiu este de 18 luni și se va desfășura pe o structură de 15 module, cu un cost total de 7500 RON (3 rate de 2500 RON).

Următoarea sesiune de admitere în cadrul programului va avea loc în luna februarie al anului curent, detalii despre admitere fiind disponibile în secțiunea „Calendarul admiterii”.

Pentru mai multe informații puteți vizita și pagina cu descrierea detailată a programului în limba maghiară.

Pentru informații suplimentare puteți contacta responsabilul programului, lect. univ. dr. Simon Károly și echipa de organizare la adresa de e-mail posztgrad@cs.ubbcluj.ro.

Calendarul admiterii

Facultatea de Matematică și Informatică organizează în luna februarie 2021 admitere în cadrul Programului Postuniversitar Informatică și Dezvoltare Software în limba maghiară. Următoarea serie va fi organizată cu sprijinul Programului Regional de Dezvoltare IT gestionat de către Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, în parteneriat cu Comunitatea IT&C U-Hub și incubatorul de afaceri Harghita Business Center.

Preînscriere:

Perioada de preînscriere: 1-19 februarie 2021
Formularul de preînscriere trebuie completată online.
Formularul de preînscriere: link formular

Înscriere:

Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Înscrierea se realizează online prin intermediul sistemului LMS (Canvas) al Facultății de Matematică și Informatică. Documentele necesare trebuie încărcate prin intermediul acestei platforme.

Pe baza datelor furnizate prin formularul de preînscriere, candidații vor primi un email cu informații referitoare la accesarea și utilizarea platformei.

Perioada de înscriere: 15 februarie 2021 – 21 februarie 2021

Taxa de înscriere: 150 RON + 50 RON taxă de procesare.

Taxa de înscriere se va plăti prin virament bancar (modalitatea de plată va fi specificată și într-un email primit la adresa indicată în formularul de preînscriere).

Taxa concurs admitere FMI-Postuniversitar IDS

Virament bancar

Valuta: LEI
Banca: Trezoreria Cluj
IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
COD CUI: 4305849

Admitere:

Numărul de locuri scoase la concurs pentru sesiunea de admitere februarie 2021: 25.

Admiterea constă dintr-un test de gândire logică și algoritmică. Exemple de probleme pentru acest test sunt disponibile aici: http://www.cs.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/informatika-szoftverfejlesztes-tetel_minta_v1.pdf

Data admiterii: 27 februarie 2021

Locul admiterii: online prin intermediul sistemului LMS (Canvas)

Candidații vor primi un email cu informații concrete privind desfășurarea admiterii, inclusiv informații despre modul de accesare și utilizare a sistemului LMS.

Consultări online și simulare admitere:

Pentru a veni în sprijinul candidaților echipa de coordonare a programului organizează o serie de consultări online, după cum urmează:

10 februarie 2021, ora 17:00 – Informații generale despre conținutul și desfășurarea programului.
Datele necesare pentru accesul online pot fi solicitate printr-un email trimis la adresa posztgrad@cs.ubbcluj.ro.

15 februarie 2021, ora 17:00 – Folosirea sistemului LMS, informații legate de procesul de înscriere, respectiv documentele necesare.
Datele necesare pentru accesul online vor fi trimise prin email candidaților folosind datele de contact specificate în formularul de preînscriere.

24 februarie 2021, ora 17:00 – Simulare admitere și informații privind folosirea sistemului LMS.
Datele necesare pentru accesul online vor fi trimise prin email candidaților folosind datele de contact specificate în formularul de preînscriere.

Acte necesare la înscriere:

Înscrierea candidaților se face online. Candidaţii sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai, semnate (unde este cazul) și scanate. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului prin declarație scrisă semnată.

Documente scanate necesare pentru înscriere:

  • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă;
  • Certificat de naștere;
  • Certificat de căsătorie – unde este cazul;
  • Carte de identitate;
  • Diploma de licență și supliment la diplomă/foaia matricolă;
  • Diploma de disertație – dacă este cazul;
  • Fișa de înscriere completată online prin intermediul sistemului LMS;
  • Adeverință medicală tip (eliberată de medicul de familie), din care să rezulte că sunt apți pentru domeniul la care candidează;
  • Copie a Ordinului de Plata pentru achitarea taxei de admitere (50 procesare+150 admitere).