Precizări pentru candidaţii care au achitat taxa de concurs şi doresc retragerea

Candidaţii care s-au înscris la concurs şi nu participă la acesta (absenţi) nu li se restituie taxa de concurs.

Returnarea taxei de concurs nu este prevăzută în regulamentul Concursului Mate-Info UBB, ediţia 2016. Totuşi, candidaţilor care solicită retragerea de la înscriere, prin e-mail la adresa admitere@cs.ubbcluj.ro până la data de 12.04.2016, ora 10, li se poate returna taxa de concurs în condiţiile următoare:

  1. Depun cerere însoţită de chitanţa în original la Secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, cam. 143, Cluj-Napoca, în zilele lucrătoare, între orele 9-12;
  2. După aprobarea cererii, aceasta se preia şi se înaintează personal sau prin împuternicit Direcţiei General Administrative a UBB, str. I.C. Brătianu, nr. 14, Cluj-Napoca, în vederea planificării restituirii taxei de concurs;
  3. Candidatul sau împuternicitul acestuia se prezintă la casieria UBB la data programată la punctul 2 în vederea restituirii taxei de concurs.