In atentia studentilor care beneficiaza de burse in semestrul I al anului universitar 2021/2022

Studenții care sunt beneficiari ai burselor de performanță, merit, ajutor social, ajutor social ocazional de îmbrăcăminte sau burse de ajutor social ocazional din veniturile extrabugetare care NU AU DEPUS PÂNĂ ÎN ACEST MOMENT UN EXTRAS DE CONT/CONT IBAN LA SERVICIUL SOCIAL trebuie să trimită electronic, scanat/pozat, un extras de cont/cont IBAN personal la adresa de email: social@ubbcluj.ro.

Pe extrasul de cont se menționează: Facultatea de Matematică și Informatică, tipul bursei (performanță, merit, de ajutor social, ajutor social ocazional sau ajutor social din veniturile extrabugetare ale UBB), anul de studiu, CNP-ul. De asemenea, se va menționa dacă studentul și-a schimbat numele (unde este cazul). Pentru toți studenții bursieri care au comunicat până în prezent un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social, conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existentă.