Hotărâre privind luarea unor măsuri speciale privind achitarea taxelor de şcolarizare

IMPORTANT: Rugăm studenții să ia în considerare termenul limita de 11 ianuarie 2021 de mai jos!


Având în vedere situaţiile create de epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 şi măsurle de prevenire luate la nivel national şi intern şi Hotărârea nr. 16.769/9.11.2020 a Consiliului de Administraţie al Universităţii Babeş-Bolyai, prin exprimarea votului electronic al membrilor Consiliului Facultăţii la şedinţa din data de 17 decembrie 2020,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Prin suspendarea penalităţilor aferente plăţii cu întârziere a taxelor de şcolarizare pentru toţi studenţii, se acordă posibilitatea de achitare a ratelor taxei de şcolarizare până la data de 11 ianuarie 2021.
  2. Studenţii vor fi acceptaţi la susţinerea examenelor din sesiunea curentă (18.01.2021-7.02.2021), în baza listei înaintate de la secretariat ȋn data de 12 ianuarie 2021.
  3. Studenţii au obligaţia de a-şi achita taxa de şcolarizare si taxele aferente examenelor restante contractate până la data de 11 ianuarie 2021.
  4. Studenţii care nu îşi achită ratele taxei de şcolarizare şi taxa aferentă examenelor restante până la data de mai sus, nu vor fi primiţi în sesiunea de examene. Dacă ratele taxei de şcolarizare sau examenele restante vor fi achitate ȋn perioada 12 ianuarie 2021 – 10.02.2021, studenţii vor fi primiţi doar ȋn sesiunea de restanţe din perioada 15.02.2021-21.02.2021.

Prezenta Hotărâre se comunică cadrelor didactice şi studenţilor din Facultatea de Matematică şi Informatică pentru punerea ȋn aplicare.