Határozat a hallgatókat érintő különleges intézkedések meghozataláról, amelyek a tandíjaknak befizetésére vonatkoznak a járványra való tekintettel

Tekintettel a SARS-CoV-2 koronavírus által okozott világjárvány miatti helyzetre, az országos és egyetemi szintű megelőzési és biztonsági intézkedésekre, valamint a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Igazgatótanácsa által meghozott 16.769/9.11.2020-as számú határozatra, a Matematika és Informatika Kar Kari Tanácsa a 2020. december 17-i ülésén, a tagok elektronikusan leadott szavazatai alapján meghozta az alábbi határozatot:

  1. A tandíjak késedelmes fizetésekor felszámolt késedelmi illeték eltörlése révén minden hallgatónak lehetősége van a tandíjrészlet befizetésére 2021. január 11-ig.
  2. A téli vizsgaidőszakban (2021.01.18. – 2021.02.07.) esedékes vizsgákra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik szerepelnek a kari titkárság által 2021. január 12-én véglegesített listán.
  3. A hallgatók kötelessége a tandíjak és a tanulmányi szerződésben szereplő elmaradt vizsgák díjának befizetése 2021. január 11-ig.
  4. Mindazon hallgatók, akik a jelzett határidőig nem fizetik be a tandíjrészletet és az elmaradt vizsgákért járó díjat, nem jelentkezhetnek a téli vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgákra. Abban az esetben, ha a tandíjrészletet és az elmaradt vizsgákért járó díjat a 2021. január 11. és 2021. február 10. közötti időszakban fizetik be, a hallgatók csak a 2021. február 15. és 2021. február 21. közötti pótvizsgaidőszakban jelentkezhetnek vizsgára.

Jelen határozatot közöljük a Matematika és Informatika Kar oktatóival és hallgatóival a gyakorlatba ültetés végett.