Depunerea dosarelor de candidatură pentru alegerea directorilor de departament, pentru alegerea membrilor în consiliile departamentelor, alegerea membrilor în Consiliul Facultății și alegerea membrilor în Senatul Universității Babeș-Bolyai

Conform Regulamentului Facultății de Matematică și Informatică privind alegerea în funcții și structuri de conducere, aprobat în ședința Consiliului facultății din data de 21 noiembrie 2023, depunerea dosarelor de candidatură se face online, prin intermediul unui formular Microsoft Forms, gestionat de secretarul șef de facultate în perioada 11 decembrie 2023 – 09 ianuarie 2024. Nu se acceptă decât dosare de candidatură complete. Ele pot fi consultate de membrii cu drept de vot din departament la decanatul facultății. Declarațiile de candidatură vor fi făcute publice prin afișarea lor pe pagina facultății.