Completarea contractului de studiu cu disciplinele obligatorii, opţionale și restante pentru anul universitar 2022-2023

In perioada următoare, studenții din anul I si II (Nivel Licența) și anul I ( Nivel Master) trebuie sa ȋşi completeze contractul de studii cu disciplinele obligatorii și restante şi să opteze pentru cursurile opționale pe care le vor urma ȋn anul universitar 2022-2023, după următoarea metodologie:

In perioada 9 - 31 mai 2022 fiecare student realizează alegerea cursurilor opționale (ţinând cont de codul modulului) a celor obligatorii și restante prin completarea contractelor de studiu pentru anul 2022-2023, in aplicația AcademicInfo.

In perioada 6 iunie – 10 iunie 2022, în baza alegerii făcute de studenți, Decanatul decide din fiecare pachet ce cursuri opționale se organizează în anul universitar următor. Astfel, o parte din cursurile opţionale sunt eliminate din AcademicInfo și nu se vor norma.

Cursurile opţionale care nu se vor norma vor fi eliminate de la Secretariat din oferta educaţională pentru anul universitar 2022/2023, urmând ca studenţii care și-au ales acele cursuri să își modifice contractele de studiu prin alegerea altor cursuri opţionale care vor fi normate.

In perioada 1 septembrie – 30 septembrie 2022, AcademicInfo se redeschide pentru a permite studenților sa modifice contractele de studiu prin trecerea în contract a acelor cursuri opționale ce au fost normate și a eventualelor discipline la care au examene restante.

Rugam TOŢI studenții să-și completeze contractele de studiu PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023, pentru ca alegerea cursurilor opționale să fie realmente relevantă. Mai precizăm, că există o limitare superioară pentru cursurile opţionale, regula de înscriere fiind în ordinea completării contractului de studiu.

In luna septembrie, se va putea face modificarea contractelor de studiu, în funcție de opțiunile studenților și eventualele examene restante din sesiunea de vară.

Atragem atenția că în luna iunie 2022 contractele de studiu NU SE LISTEAZĂ, ele urmând a fi LISTATE SI SEMNATE în luna septembrie 2022, după a doua perioada de completare a contractelor, iar după semnarea acestora, contractile de studiu se scanează și se încarcă în aplicaţia ACADEMIC INFO.

Depunerea contractelor de studiu la Secretariat se face în primele 2 săptămâni de la începerea anului universitar (3-14 octombrie 2022).

IMPORTANT: CONTRACTELE DE STUDIU SE LISTEAZĂ ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2022 DEOARECE DUPĂ DATA DE 1 OCTOMBRIE 2022, APLICATIA ACADEMIC INFO SE INCHIDE!

Limitele numărului de studenți înscriși/curs opțional la nivel licență si master

Eventualele excepţii privind numărul locurilor/curs optional, sunt marcate ȋn ACADEMICINFO.

Completarea contractului de studiu pentru anul universitar 2022-2023 se face cu respectarea Regulamentului de organizare si funcționare al Facultăţii de Matematică și Informatică, care prevede:

“Contractul va conţine și declaraţia studentului în care acesta specifica dacă este înscris sau nu la o alta specializare din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai sau al altei instituţii de învăţământ superior. Facultatea stabilește prin regulamente proprii modul de înscriere la cursurile obligatorii, opţionale și facultative. Studenții au posibilitatea ca, pe toată durata studiilor, să-și aleagă până la cel mult 2 cursuri din oferta de discipline obligatorii, opționale sau facultative ale planurilor de învățământ ale altor facultăţi din Universitate (maximum 2 cursuri pentru nivel licenţă și maximum un curs la nivel master), în locul unor cursuri opționale din planul de învățământ al programului de studiu/specializării urmate. Creditele alocate pentru aceste discipline se echivalează cu cele fixate pentru disciplinele opționale pe care acestea le înlocuiesccu condiția ca numărul de credite al disciplinei alese să fie mai mare sau egal cu numărul de credite al disciplinei opționale pe care o înlocuiește. De asemenea, studenţii facultăţii pot alege, în mod nestingherit, din oferta de discipline obligatorii sau opționale ale Facultăţii de Matematică și Informatică, iar creditele alocate pentru aceste discipline se echivalează cu cele fixate pentru disciplinele opționale pe care acestea le înlocuiesc, cu condiția ca numărul de credite al disciplinei alese să fie mai mare sau egal cu numărul de credite al disciplinei opționale pe care o înlocuiește.”