A 2022–2023-as egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződések kitöltése a kötelező, választható és elmaradt tantárgyakkal

Az elkövetkező időszakban az I. és II. éves (alapképzés), valamint az I. éves (magiszteri képzés) hallgatóknak ki kell tölteniük a tanulmányi szerződéseket a kötelező és az elmaradt tantárgyakkal, és ki kell választaniuk a 2022–2023-as egyetemi tanévre meghirdetett opcionális tantárgyakat, az alábbi módszertan szerint:

2022. május 9–31.: a 2022–2023-as egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződések kitöltésekor a hallgatók kiválaszthatják az opcionális (figyelembe véve a modul kódját), a kötelező és az elmaradt tantárgyakat (az Academic Info honlapon).

2022. június 6–10.: a hallgatók választásai alapján a Dékáni hivatal eldönti, hogy a választható tantárgycsomagok közül melyiket hirdeti meg a következő egyetemi tanévre. Így az opcionális tantárgyak egy része kikerül az AcademicInfo adatbázisából.

A 2022–2023-as egyetemi tanévre vonatkozó képzési kínálatból a kari titkárság kiveszi a nem normázott választható tantárgyakat, majd ezt követően az ezeket választó hallgatóknak módosítaniuk kell a tanulmányi szerződésüket egyéb, normázott opcionális tantárgyak kiválasztásával.

2022. szeptember 1–30.: újból megnyílik az AcademicInfo, és a meghirdetett választható tantárgyak alapján a hallgatók módosíthatják a tanulmányi szerződéseket, illetve beírhatják azokat a tantárgyakat is, amelyekből adott esetben pótvizsgázniuk kell.

Kérünk MINDEN hallgatót, hogy töltse ki a 2022–2023-as egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződést annak érdekében, hogy az opcionális tantárgyak kiválasztása valóban releváns legyen. Fontos tudnivaló, hogy az opcionális tantárgyak esetében létezik egy felső létszámkorlát, és a feliratkozás a tanulmányi szerződések kitöltési sorrendjében történik.

2022 szeptemberében lehetőség lesz a tanulmányi szerződések módosítására, a hallgatók opciói és az esetleges nyári pótvizsgák függvényében.

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a 2022 júniusában kitöltött tanulmányi szerződéseket NEM KELL KINYOMTATNI. A szerződések nyomtatására és aláírására 2022 szeptemberében kerül sor, a második kitöltési időszakot követően. A tanulmányi szerződéseket az aláírást követően be kell szkennelni, és fel kell tölteni az AcademicInfo alkalmazásba.

A tanulmányi szerződéseket a kari titkárságon kell leadni az új egyetemi tanév legelső két hetében (2022. október 3–14.).

FONTOS: A TANULMÁNYI SZERZŐDÉSEKET 2022 SZEPTEMBERÉBEN KELL KINYOMTATNI, MIVEL 2022. OKTÓBER 1. UTÁN AZ ACADEMIC INFO ALKALMAZÁS MÁR NEM LESZ ELÉRHETŐ!

Beiratkozott hallgatók létszámkorlátja/opcionális tárgy alapképzésen és magiszteri képzésen

A létszámkorlát/opcionális tantárgyra vonatkozó esetleges kivételek megjelennek az AcademicInfo felületen.

A 2022–2023-as egyetemi tanévre szóló tanulmányi szerződések kitöltése a Matematika és Informatika Kar Szervezeti és működési szabályzatának figyelembevételével történik, amely a következőket írja elő:

„A szerződés részét képezi a hallgatói nyilatkozat is, amelyben pontosítani kell, hogy a hallgató beiratkozott/nem iratkozott be a Babeș–Bolyai Tudományegyetem vagy egyéb felsőoktatási intézmény valamely más szakjára. A kar saját szabályzata alapján dönt a kötelező, a választható és a fakultatív tantárgyak felvételéről. A hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy tanulmányaik teljes időtartama alatt az Egyetemi/kari tantervekben szereplő kötelező, választható vagy fakultatív tantárgyak közül legtöbb 2 tantárgyat válasszanak (alapképzés során maximum 2 kurzust, és magiszteri képzés során maximum 1 kurzust), a saját tanulmányi program/ szak tanterve által felkínált választható tantárgyak helyett. Az ezen tantárgyakhoz rendelt kreditek száma megegyezik azokkal a kreditszámokkal, amelyekkel a helyettesített tantárgyak rendelkeznek, azzal a feltétellel, hogy a kiválasztott tantárgy kreditszáma legyen nagyobb vagy egyenlő, mint a helyettesített választható tantárgy kreditszáma. A kar hallgatói szintén szabadon választhatnak a Matematika és Informatika Kar kínálatában szereplő kötelező vagy választható tantárgyak közül, és az ezen tantárgyakhoz rendelt kreditek száma megegyezik azokkal a kreditszámokkal, amelyekkel a helyettesített tantárgyak rendelkeznek, azzal a feltétellel, hogy a kiválasztott tantárgy kreditszáma legyen nagyobb vagy egyenlő, mint a helyettesített választható tantárgy kreditszáma.”