Az írásbeli felvételi vizsga résztvevőinek tantermekbe való beosztása, alapképzés, 2022. szeptemberi vizsgaidőszak

Az írásbeli felvételi vizsga résztvevőinek tantermekbe való beosztása, alapképzés, 2022. szeptemberi vizsgaidőszak
Az A-kategória kedvezményeiben részesülő jelentkezők listája, akiknek 2022. szeptember 15-én nem kell vizsgázniuk

Fontos tudnivalók:

 • Kérjük a jelentkezőket, hogy figyelmesen olvassák el a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karának a 2022. szeptemberi alapképzési írásbeli felvételi vizsgájának lebonyolítására vonatkozó alábbi Szabályzatát;
 • Kérjük, a jelentkezőket, hogy azonosítsák be a felvételi vizsga helyszínéül számukra kijelölt tantermeket (a felhívás végén megjelenő térkép is segítséget nyújt ebben).

Továbbá, mivel a Mihail Kogălniceanu (Farkas), az Universității (Egyetem) és az E.D. Martone utcák (a BBTE főépületének közelében lévő utcák) környékén építkezési munkálatok zajlanak, javasoljuk, hogy a jelentkezők és hozzátartozóik ne közelítsék meg autóval ezt a környéket.

A kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karának 2022. szeptemberi alapképzési írásbeli felvételi vizsgájának lebonyolítására vonatkozó Szabályzata

 1. Az írásbeli vizsgára jelentkezőknek 2022. szeptember 15-én, csütörtökön reggel legkésőbb 8:00 óráig kell megjelenniük a helyszínen, a kijelölt terem bejáratánál.
 2. Kérünk mindenkit, hogy a terembe való belépéskor készítse elő az érvényes személyazonossági igazolványát vagy útlevelét.
 3. A jelentkezőknek meg kell jegyezniük a beiratkozási felületen kapott versenyigazolvány sorszámát.
 4. A terembe való belépés szervezett formában történik.
 5. Minden jelentkező csak egy palack vizet vihet be az asztalához, valamint kék színű írószereket.
 6. A felvételi beiratkozott versenyzőknek tilos a következő tárgyakat bevinniük a vizsgaterembe, az asztalhoz: hátizsákok, táskák, pénztárcák és hasonlók; ezeket a tárgyakat a terem bejáratánál, a felvigyázóbizottság által kijelölt helyen kell hagyniuk.
 7. A versenyzőknél nem maradhat sem a padban, sem a padon mobiltelefon, óra (okosóra) vagy egyéb információs és kommunikációs készülék. Ezeket a csomagokban kell hagyni, a felvigyázó bizottság által kijelölt helyen.
 8. A versenyzőknek tilos egymással vagy a külvilággal való kommunikáció; tilos másolni, továbbítani vagy fogadni olyan anyagokat, amelyek lehetővé teszik a lapok, piszkozatok vagy a tételek megoldásához felhasználható egyéb anyagok másolását vagy cseréjét.
 9. A vizsgázókat nem kísérhetik a vizsgaterembe való belépéskor és a vizsgateremből való kilépéskor, kivéve a speciális igényű személyeket (akik a szervezők utasításait fogják követni).
 10. Ha a jelentkezők a megadott idő lejárta előtt befejezték a tesztet, a teremből csak a teszt kezdetétől számított másfél óra elteltével léphetnek ki. Azok a jelentkezők, akik a megadott idő lejárta előtt elhagyják a vizsgateremet, nem vihetik magukkal a versenytételeket. Csak a vizsgaidő lejárta után távozó jelöltek vihetik magukkal a tételeket.
 11. Szükség esetén a jelentkező kérheti a mosdó használatát. Ebben az esetben a bizottság egyik tagja elkíséri őt a mosdó bejáratáig.
 12. A vizsgatételek felbontását követően nem engedélyezett a terembe való belépés.
 13. A tételek kidolgozására a kiosztást követően 3 óra áll rendelkezésre.
 14. A tételek kidolgozásakor kék színű töltőtollat vagy golyóstollat lehet használni.
 15. A felvételi bizottságtól minden jelentkező megkapja a versenylapokat, a tételeket, és a piszkozatlapokat. Kizárólag a versenylapokat és a szervezők által kiosztott piszkozatlapokat lehet használni.
 16. Az írásbeli felvételi vizsgán minden versenyző nyomtatott formában megkapja a Matematika vagy az Informatika tételeket, a beiratkozáskor kiválasztott tantárgy függvényében, annak a tanulmányi programnak a nyelvén, amelyet a beiratkozási űrlapon legelső opcióként választott.
 17. Minden versenyző a versenylapra a következő azonosító adatokat fogja ráírni: a versenyigazolvány számát (4 számjegyből áll), a családnevét, az édesapja keresztnevét, a saját keresztnevét, és annak a tárgynak a nevét, amelyből írásbeli vizsgát tesz (Matematika vagy Informatika). Kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót a rácsteszt kitöltéséről.

A fenti szabályok megsértése csalásnak/csalási kísérletnek minősül, és az érintett jelentkezőket kizárják a versenyből.

A dolgozat leadása

 1. Az írásbeli vizsga végén minden jelentkezőnek meg kell számolnia a besatírozott pontokat.
 2. A dolgozatokat aláírás kíséretében kell leadni a teremfelügyelőknek, az erre a célra kijelölt helyen.
 3. A teremfelügyelők ellenőrzik, hogy a pontok besatírozása helyesen történt-e, és hogy az igazolványszámot helyesen töltötték-e ki.
 4. A teremfelügyelők megszámolják a jelentkező által besatírozott pontokat, és az összesítő lapon feltüntetik a besatírozott (kitöltött) pontok számát.
 5. A jelentkező aláírja a dolgozatok leadását összesítő táblázatot, és ezzel az aláírással igazolja, hogy egyetért az összesítőn feltüntetett pontok számával.
 6. A leadott dolgozatokat a teremfelügyelők a versenyző jelenlétében titkosítják (leragasztják).

Az eredeti érettségi oklevél és az eredeti törzskönyvi kivonat leadása

 1. Azok a jelentkezők, akik dolgozatuk leadása után szeretnék leadni eredeti érettségi oklevelüket és eredeti törzskönyvi kivonatukat, elmennek a kijárathoz, ahol a hátizsákjukat vagy táskájukat hagyták, elveszik a dokumentumokat, majd azokat benyújtják az okleveleket átvevő bizottságnak.
 2. Az érettségi okleveleket begyűjtő bizottság a terem kijáratának környékén lesz.
 3. A jelentkező a vizsgabizottság táblázatában aláírja, hogy átadta az érettségi oklevelét és a törzskönyvi kivonatot, a vizsgabizottság pedig aláírja az átadás-átvételi jegyzőkönyvet, amely igazolja, hogy a jelentkező átadta ezeket a dokumentumokat.

A dolgozat és esetleg az érettségi oklevél leadása után a jelentkező elhagyja a helyszínt, és az eredményeket online tesszük közzé, mivel a dolgozatokat csak az erre a célra berendezett szkennelő központokban javítják (a vizsgateremben nem történik beolvasás).

Az épületek helyszíne, ahol a versenytermek vannak:

A útjavítási munkálatok miatt a BBTE Farkas utcai (M. Kogălniceanu 1.) főépületébe való belépés a Ion I. C. Brătianu utcából nyíló kapun lehetséges.