Anunţuri din categoria: Anunțuri practică nivel master

In atenția studenților secțiilor de master an II (IS, CIPA, SDI, ICA, BD, SIA)

Studenții secțiilor de master an II (IS, CIPA, SDI, ICA, BD, SIA) sunt invitați să participe la o întâlnire de informare asupra desfășurării activității de practica la nivel master. Data: vineri, 6.11.2020 Ora: 8:00-9:00 Platforma: Microsoft Teams, cod gcn9etm

Predarea documentelor de practică ale studenţilor nivel master în perioada suspendării activităților didactice față în față

Incepand cu data de 2 aprilie 2020, documentele de practica se trimit in format electronic la adresa: practicamaster@cs.ubbcluj.ro, subiectul emailului continand sectia de master a studentului care trimite documentele. Important: Acordul de practica: acesta trebuie semnat si scanat si trimis prin email. Important: Conventia de practica si Rapoartele finale: acestea se accepta cu una dintre

Hotărâre privind desfăşurarea practicii de specialitate la companii/organizaţii din străinătate

Aprobat în Consiliul facultăţii din data de 26 martie 2019 Practica de specialitate a studenţilor se poate desfăşura şi la companii/organizaţii din străinătate, în următoarele două contexte: Stagiu de practică prin programul de plasamente Erasmus +; Stagiu de practică propus de student. In ambele cazuri, în vederea recunoaşterii stagiului de practică şi acordarea creditelor aferente

În atenția studenților, master an II, toate specializările Informatică și Matematică, română și engleză

Conform reglementărilor legate de perioada de practică, este necesar ca înainte de începerea acestor activități să aveți instructajul de protecția muncii. Aceasta activitate este OBLIGATORIE! Acest instructaj se va face astfel: miercuri, 06.03.2019, ora 18.00, sala N. Iorga (2/I) pentru studenții care fac practica la firme, instituții altele decât UBB; miercuri, 06.03.2019, ora 18.00, sala

Preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor de la specializările Matematici Avansate şi Matematică Didactică

Preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor de la specializările Matematici Avansate şi Matematică Didactică se realizează de către conf. dr. Cătinaş Teodora, conform orarului disponibil la această adresa: http://math.ubbcluj.ro/~tcatinas/practica-nivel-master/.

teleportHQ Master Internships 2019

We’re a young AI start-up based in Cluj and we use machine learning to build automated code-generation and design-generation technologies which will facilitate the work of user interface professionals. At teleportHQ, we believe that humans should spend more time and energy developing their ideas and leaving the implementation details to smart automated processes and artificial

Evozon Master Internships 2019

Evozon Master Internships 2019
Home web music centre Mentors: Dan Homorodean, Marius Adam, Andra Barsoianu Description: Web application aimed at being used in a local area network for storage, search and playback of own music gallery. The application exposes a web interface accessible from the devices in the local network with advanced search capabilities and music playback feature. The

The role of Machine Learning in Container Logistics

The role of Machine Learning in Container Logistics
Motivation Today, large amounts of data are produced by container terminals, either by equipment or planning/dispatching software running on the terminal. By analysing long term operation data, we can recognise patterns either in planning, equipment dispatching, or even in equipment failure or breakdown. The large amount of data and the observed patterns allow us to

Romanian Institute of Science and Technology (RIST) internship for graduate students

As an intern at Romanian Institute of Science and Technology (RIST), you will learn how to do research in machine learning / artificial intelligence, by coding and performing experiments based on state-of-the-art scientific publications or by helping RIST’s scientists to implement new machine learning algorithms. Topics in machine learning / artificial intelligence: Deep neural networks

Internships in Machine Learning and Deep Learning at the “Machine Learning and Optimization Group” at RIST

The following list includes possible topics for master thesis projects which could be developed by internship students in collaboration with researchers from the Machine Learning and Optimization Group, led by Dr. Luigi Malagò, at the Romanian Institute of Science and Technology (RIST). RIST is a private not for profit research institute located in Cluj-Napoca, currently