Predarea documentelor de practică ale studenţilor nivel master în perioada suspendării activităților didactice față în față

Incepand cu data de 2 aprilie 2020, documentele de practica se trimit in format electronic la adresa: practicamaster@cs.ubbcluj.ro, subiectul emailului continand sectia de master a studentului care trimite documentele.

Important: Acordul de practica: acesta trebuie semnat si scanat si trimis prin email.

Important: Conventia de practica si Rapoartele finale: acestea se accepta cu una dintre urmatoarele variante:

  1. Pentru firme semnatura electronica, daca exista;
  2. Document completat, listat, semnat (sa fie cu pix albastru), scanat si trimis prin email;
  3. Semnatura olografa inserata in document.

IMPORTANT: Relativ la instructajul pentru protectia municii:

  1. Studentii care isi desfasoara practica de la domiciliul propriu (atat in in cadrul unei firme cat si in cadrul UBB) trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere (cu datele personale si situatia prin care sa specifice ca isi desfasoara activitatea de la domiciliu) ca lucreaza de acasa si nu se deplaseaza la activitatea de practica (si sa o trimita prin email la adresa ioana.cenan@cs.ubbcluj.ro pentru studentii de la domeniul Informatica, respectiv la adresa adela.roman@math.ubbcluj.ro pentru studentii de la domeniul Matematica). Documentele (legate de protectia muncii) semnate conform celor 3 optiuni de mai sus, se trimit prin email doamnei Ioana Cenan la adresa ioana.cenan@cs.ubbcluj.ro (studentii de la domeniul Informatica), respectiv doamnei Adela Romana la adresa adela.roman@math.ubbcluj.ro (studentii de la domeniul Matematica).
  2. Studentii care isi desfasoara practica in cadrul unei firme si se deplaseaza la sediul firmei trebuie sa completeze documentele legate de traseul de deplasare. Documentul se obtine de aici si se trimite completat si semnat doamnei Ioana Cenan la adresa ioana.cenan@cs.ubbcluj.ro (studentii de la domeniul Informatica), respectiv doamnei Adela Romana la adresa adela.roman@math.ubbcluj.ro (studentii de la domeniul Matematica).

IMPORTANT:

  • S-a modificat Acordul de practica cu numele noului rector, prof. univ. dr. Daniel David. Pentru documentele deja semnate pana la data de 1 aprilie 2020 se accepta si varianta anterioara.
  • S-a modificat Conventia de practica cu numele noului decan, conf. dr. Marcel Serban. Pentru documentele deja semnate pana la data de 6 aprilie 2020 se accepta si varianta anterioara.