Anunț cu privire la derularea activităților administrative la începutul anului universitar 2022/2023

 1. Deschiderea festivă a anului universitar 2022-2023 la Facultatea de Matematică și Informatică va avea loc luni, 3 octombrie 2022, începând cu ora 12:00, pe specializări.
 2. Studenții anului I de studiu: Contractele de studiu cu disciplinele cuprinse în planul de învățământ pentru anul universitar 2022/2023 se completează în aplicația AcademicInfo la adresa: https://academicinfo.ubbcluj.ro/Info. Contractele se exportă/listează și se semnează (de mână sau electronic). În perioada 25 - 30 septembrie 2022 studenții vor putea încărca pe platforma AcademicInfo contractele de studii scanate. Contractele listate în original vor fi aduse la deschiderea festivă în data de 3 octombrie 2022.
 3. Pentru studenții anului I carnetul de student și legitimația reducere transport se eliberează la deschiderea festivă în data de 3 octombrie 2022. Studenții sunt rugați să aducă 2 poze mărimea (2.5cm înălțime x 2cm lățime). Pozele vor fi tăiate la dimensiunea solicitată și vor fi puse într-un plic în care se specifică: numele și prenumele, specializarea, limba de predare, anul de studiu, iar pe spatele pozei se scrie numele si prenumele.
 4. Precizări legate de plata taxei de școlarizare pentru toți studenții înmatriculați în anul I: Plățile se vor putea face online în aplicația AcademicInfo începând cu data de 4 octombrie 2022. Termenele de plată a taxei de școlarizare sunt: rata I – 15 octombrie 2022, rata a II-a – 5 decembrie 2022, rata a III-a 15 martie 2023, rata a IV-a până la data de 5 mai 2023.
 5. Studenții care sunt înmatriculați la 2 specializări concomitent pot beneficia de reducerea taxei de școlarizare. In acest sens, pot depune o cerere la secretara specializării, prin email, iar cererea va fi însoțită de adeverința de student de la cealaltă facultate.
 6. Pentru toți studenții Facultății de Matematică și Informatică, începând cu data de 4 octombrie 2022 se vor elibera adeverințe de student. Modalitatea de obținere a adeverinței de student este următoarea: studentul completează toate datele personale și scopul solicitării eliberării adeverinței într-un formular Google Forms, după care personalul secretarial va emite adeverința care se trimite scanată la adresa de email indicată de student. În situația în care un student are nevoie de mai multe adeverințe, se va completa formularul de mai multe ori. Dacă un student are nevoie de adeverința de student în original va specifica acest aspect în formular și o va putea ridica de la Secretariatul facultății în orice zi lucrătoare în intervalul orar 9:00-12:00.
 7. Repartizarea specializărilor pe personalul secretarial este disponibilă la adresa: http://www.cs.ubbcluj.ro/despre-facultate/structura/secretariatul-facultatii/
 8. Precizări legate de acordarea burselor de performanță, merit, ajutor social și pe caz medical
 9. Orarul pentru desfășurarea activităților didactice în semestrul I al anului universitar 2022/2023 se afișează în data de 3 octombrie 2022, orele 18:00 pe site-ul facultății la adresa: http://www.cs.ubbcluj.ro/
 10. Datele de acces pentru Microsoft Teams vor fi disponibile în contul ACADEMIC INFO începând cu data de 23 septembrie 2022.
 11. Structura anului universitar 2022/2023