Admiterea la Facultatea de Matematică și Informatică, nivel licență, 2021

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) la Facultatea de Matematică şi Informatică – 2021, anexă la Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai

Facultatea de Matematică si Informatică organizează un nou examen de admitere nivel licență în luna septembrie 2021:


Pentru anul universitar 2021-2022, Facultatea de Matematică şi Informatică organizează admitere la urmatoarele specializări:

 • Matematică (ȋn limba română şi maghiară),
 • Matematică informatică (ȋn limba română, maghiară şi engleză) şi
 • Informatică (ȋn limba română, maghiară, engleză şi germană)

la forma de ȋnvăţământ cu frecvenţă, durata studiilor de 3 ani.

Vă rugăm să consultați:

Procedura pe care trebuie să o urmeze fiecare candidat presupune parcurgerea următorilor pași:

 1. Înscrierea și încărcarea EXCLUSIV ONLINE a actelor în platforma admiterii de la următoarea adresă în perioada 12 iulie 2021- 16 iulie 2021, ora 15:00: https://admitere2021.ubbcluj.ro (link activ după 8 iulie 2021)
  1. Lista actelor necesare
  2. Achitarea EXCLUSIV ONLINE a Taxelor de Înscriere şi Procesare (250 RON +50 RON)
  3. Vă rugăm să fiți atenți la stabilirea ordinii opțiunilor pentru care candidați. După achitarea taxelor, opțiunile corespunzătoare unui dosar nu mai pot fi modificate.
  4. Un candidat nu poate depune mai multe dosare de concurs având ca primă opţiune în lista sa de opţiuni specializări din cadrul aceluiași domeniu.
 2. Validarea online a dosarului de către comisia de admitere în platforma admiterii
  1. În perioada 12 iulie 2021 – 16 iulie 2021, ora 15:00, vă rugăm să consultați periodic adresa de e-mail folosită la înscriere (inclusiv folderele Spam, Junk, etc) pentru a putea răspunde la timp eventualelor cereri pe care le veți primi de la comisia de admitere și pentru a primi confirmarea înscrierii cu succes în concursul de admitere
 3. În data de 17 iulie 2021 se afișează lista candidaților înscriși
  1. Vă rugăm să consultati această listă și dacă aveți observații le puteți trimite până la data de 18 iulie 2021, ora 10:00 la adresa de email: admitere@cs.ubbcluj.ro
 4. În data de 18 iulie, ora 15:00 se afișează lista finală a candidaților înscriși repartizați pe săli și locații
  1. Sălile unde se va desfașura proba scrisă sunt situate pe str. Câmpina nr. 51-53, str. Bobâlnei nr. 66, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, str. E. Martonne nr. 1 și str. Universitatii nr. 7-9.
  2. Dacă va fi necesar, se vor stabili și alte locații care vor fi afișate din timp.
  3. În data de 18 iulie 2021, se va afișa și procedura de intrare în săli.
 5. Susținerea probei scrise (necesită PREZENȚA FIZICĂ a candidatului).
  1. Proba scrisă se va susține în limba primei specializări alese din lista de opțiuni
  2. Probă scrisă are durata de 3 ore și va fi din Matematică sau Informatică (în funcţie de preferinţele candidatului, conform solicitării făcute la înscriere)
  3. Proba scrisă va fi tip grilă. Subiectele vor avea aceeași structură ca cele de la Concursul Mate-Info UBB, ediția 2021.
  4. Evaluarea grilelor se va face în același mod ca la Concursul Mate-Info UBB, ediția 2021. O descriere detaliată se gașeste aici.
  5. Candidații se vor prezenta la proba scrisă cu actul de identitate precum și cu următoarea declarație care trebuie tiparită, completată și semnată în prealabil.
  6. Vă recomandăm ca după sustinerea probei să depuneți diploma de bacalaureat (NU adeverinţa care ȋnlocuieşte diploma de bacalaureat) și foaia matricolă în original în data de 19 iulie 2021, ȋn sala de concurs. Având aceste documente depuse în original la dosar, veți putea participa la toate etapele de confirmare din platforma admiterii completând documentele solicitate ȋn format electronic, nefiind necesar să mai trimiteți documentele prin poștă.
 6. În data de 20 iulie 2021 se afișează rezultatele probei scrise
 7. Contestațiile probei scrise
  1. Depunerea contestațiilor: 20 iulie 2021 – 21 iulie 2021, ora 10:00 la adresa de email: admitere@cs.ubbcluj.ro
  2. Rezolvarea contestațiilor: 21 iulie 2021
 8. Afișarea rezultatelor: afișare listei candidaților admiși cu specificarea programelor de studiu, a limbilor de predare și a formelor de finanțare; lista candidaților aflați în așteptare si a listei candidaților respinși: 21 iulie 2021
 9. Etapele de confirmare pentru locul obținut:
  1. Repartizarea candidaţilor admişi se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs şi cu respectarea riguroasă a ordinii opţiunilor formulate, pornind de la prima opţiune
  2. Fiecare candidat este obligat să își confirme locul în conformitate cu regulile fiecarei etape
  3. Proceduri generale de confirmare
  4. Etapa I de confirmare a locului obținut: 22 iulie 2021 – 24 iulie 2021, ora 14:00.
  5. Afișarea rezultatelor după etapa I: 25 iulie 2021
  6. Etapa II de confirmarea a locului obținut: 26 iulie 2021 – 27 iulie 2021, ora 16:00.
  7. Afișarea rezultatelor după etapa a II-a: 27 iulie 2021
  8. Etapa III de confirmarea a locului obținut: 28 iulie 2021 – 29 iulie 2021, ora 14:00.
 10. Afișarea rezultatelor finale: 29 iulie 2021
  1. În cazul în care un candidat admis pe un loc bugetat se retrage după începerea anului universitar, respectiv după data de 28.09.2021, se consideră că acel candidat a consumat 1 an din subvenția de la buget.
  2. În cazul în care un candidat admis pe un loc cu taxă se retrage după începerea anului universitar, respectiv după data de 28.09.2021, acel candidat este obligat să achite primele 2 rate de școlarizare.