Anunţuri din categoria: Reglementări interne ale universităţii

Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2020/2021

Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai pentru anul universitar 2020/2021 Anexa – Echivalarea certificatelor lingvistice pentru admiterea la studiile universitare de licență și master organizate într-o limbă străină

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) Anexe ECTS 2019.zip

Evaluarea activității profesionale a cadrelor didactice și cercetătorilor de către conducere

Evaluarea activitatii profesionale a cadrelor didactice si cercetatorilor de catre conducere 2019.pdf

Procedura de evaluarea internă a domeniilor și școlilor doctorale din Universitatea Babeș-Bolyai

Procedura de evaluarea interna a domeniilor si scolilor doctorale UBB.pdf

HCA 1128/28.01.2019 privind Procedura UBB de acordare a dreptului la an sabatic

HCA 1128/28.01.2019 privind Procedura UBB de acordare a dreptului la an sabatic.pdf

Metodologia privind Continuarea activității cadrelor didactice și de cercetare după împlinirea vârstei de pensionare

Metodologia privind Continuarea activității cadrelor didactice și de cercetare după împlinirea vârstei de pensionare

Regulamentele privind taxele practicate în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2018-2019

Hotararea senatului nr. 447/15.01.2018 cu privire la aprovarea regulamentelor privind taxele practicate in Universitatea Babes-Bolyai pentru anul universitar 2018-2019 Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de scolarizare si de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2018-2019 Regulamentul privind taxele (tarifele) universitare valabile pentru anul universitar 2018-2019 Regulamentul privind taxele (tarifele) practicate de centre si institute

Procedura pentru utilizare Aula Magna

Utilizarea Aula Magna pentru organizarea de evenimente: Aula Magna este sala reprezentativă a Universității Babeș-Bolyai și poate fi utilizată doar în baza aprobării de către Rector / Prorectorul de resort administrativ. Solicitarea utilizării Aula Magna se face prin depunerea unei cereri scrise, preferabil formularul-tip, la Registratura UBB. Se aprobă solicitările pentru utilizarea Aula Magna în

Noile standarde minimale pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică

Senatul UBB a aprobat noile standarde minimale pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică, valabile pentru concursurile didactice începând cu anul universitar 2017-2018. Hotărârea Senatului UBB nr. 19931/09.10.2017 privind standardele minimale pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea Babeș-Bolyai pe domeniile Matematica și Informatică.pdf Standarde minimale Matematica UBB 2017.pdf Standarde minimale

Hotărârea Consiliului de Administrație UBB nr. 21244/23.10.2017 privind cooptarea noilor conducatori de doctorat

Hotărârea Consiliului de Administrație UBB nr. 21244/23.10.2017 privind cooptarea noilor conducatori de doctorat