Anunţuri din categoria: Anunţuri taxe

Regulamentele privind taxele practicate în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2018-2019

Hotararea senatului nr. 447/15.01.2018 cu privire la aprovarea regulamentelor privind taxele practicate in Universitatea Babes-Bolyai pentru anul universitar 2018-2019 Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de scolarizare si de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2018-2019 Regulamentul privind taxele (tarifele) universitare valabile pentru anul universitar 2018-2019 Regulamentul privind taxele (tarifele) practicate de centre si institute

Anunț important: În atenţia studenţilor care au achitat on-line taxa de școlarizare sau examen/examene restante!

Studenții care au făcut plăți on-line prin Aplicația AcademicInfo sunt rugați ca până vineri, 19 ianuarie 2018, orele 9,00 să trimită prin email la adresa: math@math.ubbcluj.ro următoarele informaţii: CNP; Specializare, limba de predare, anul de studiu; Extrasul de cont sau o captura a mesajului primit după efectuarea plății on-line; În situaţia în care ați achitat examene

Încasarea taxelor pentru examenele restante din semestrul I, 2017-2018

Taxele pentru examenele restante aferente semestrului I, anul universitar 2017–2018 se vor încasa în perioada 10 ianuarie 2018 – 18 ianuarie 2017 între orele 9:00 și 12:00 la secretariatul Facultății – sala 143. Plățile se pot efectua si on-line prin aplicația Academic Info. Studenţii care au fixate colocvii ca şi restanţe în ultima săptămână de şcoală

Informații despre eliberarea adeverințelor de student, vizarea carnetelor, legitimațiile de transport, semnarea contractelor de studiu, depunerea cererilor de echivalare și de returnare a taxelor

Organizarea activităţii secretariatului în primele două săptămâni ale anului universitar 2017/2018 Sala 143 – Eliberare adeverinţe de student şi încasare taxe În perioada 3 octombrie 2017 – 13 octombrie 2017 adeverinţele de student se eliberează în sala 143 de luni până vineri între orele 9:00-12:00. Sala 146 – Secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică Studenţii

Restituirea taxei pentru studenții anului I care au glisat de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi au achitat prima rata a taxei de școlarizare

În situaţia în care un candidat a fost glisat de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi a achitat prima rata a taxei de şcolarizare, aceasta se restituie după cum urmează: în perioada 3-5 octombrie 2017 se depune o cerere de restituire a taxei la care se ataşează chitanţa în original cu

Anunţ important pentru studenţii admişi în anul I la Facultatea de Matematică şi Informatică precum şi pentru studenţii anilor II şi III în anul univ. 2017-2018

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2017-2018

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2017-2018 * Menţiune referitoare la reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel licență, în cazul absolvenților UBB din toate timpurile: Reducerea se acordă doar absolvenților Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică.

Taxe de şcolarizare valabile în anul universitar 2017-2018

Taxe de şcolarizare valabile în anul universitar 2017-2018

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară mai – iunie 2017 şi a celor aferente examenelor din sesiunea specială pentru anii terminali

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară mai – iunie 2017 Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară (inclusiv studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate) va avea loc în intervalul 16 mai – 31 mai 2017 (zile lucrătoare) si 6-8 iunie 2017 între orele 10:00-12:00 la secretariatul facultății, camera 143. În

Încasarea taxelor pentru examenele restante din semestrul I, 2016-2017

Taxele pentru examenele restante aferente semestrului I, anul universitar 2016–2017 se vor încasa în perioada 9 ianuarie 2017 – 19 ianuarie 2017 între orele 10:00 și 12:00 la secretariatul/decanatul Facultății. Studenţii care au fixate colocvii ca şi restanţe in ultima săptămână de şcoală sunt rugaţi să îşi achite taxa pentru examenul restant înainte de prezentarea la colocviu.