Anunţuri din categoria: Anunţuri taxe

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară mai – iunie 2017 şi a celor aferente examenelor din sesiunea specială pentru anii terminali

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară mai – iunie 2017 Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară (inclusiv studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate) va avea loc în intervalul 16 mai – 31 mai 2017 (zile lucrătoare) si 6-8 iunie 2017 între orele 10:00-12:00 la secretariatul facultății, camera 143. În

Încasarea taxelor pentru examenele restante din semestrul I, 2016-2017

Taxele pentru examenele restante aferente semestrului I, anul universitar 2016–2017 se vor încasa în perioada 9 ianuarie 2017 – 19 ianuarie 2017 între orele 10:00 și 12:00 la secretariatul/decanatul Facultății. Studenţii care au fixate colocvii ca şi restanţe in ultima săptămână de şcoală sunt rugaţi să îşi achite taxa pentru examenul restant înainte de prezentarea la colocviu.

Orarul casieriei facultăţii pe perioada sărbătorilor de iarnă

În perioada 22.12.2016 – 04.01.2017 nu se încasează taxe, casieria facultăţii fiind închisă. Casieria facultăţii se deschide în data de luni 09.01.2017.

Tranşele de plată a taxei de şcolarizare în anul universitar 2016-2017

Tranşele de plată a taxei de şcolarizare în anul universitar 2016-2017 sunt următoarele: Tranşa I (25%) până la data de: 15 octombrie 2016; Transa II (25%) până la data de: 5 decembrie 2016; Tranşa III (25%) până la data de: 15 martie 2017; Tranşa IV (25%) până la data de: 15 mai 2017. Taxele se pot achita la secretariatul facultăţii

Informaţii privind forma de finanţare, returnarea taxelor şi achitarea diferenţelor la taxa de şcolarizare pentru studenţii glisaţi de la o specializare la alta

Studenţii Facultăţii de Matematică şi Informatică sunt rugaţi să îşi verifice forma de finanţare afişată pe listele cu componenţă grupelor. Forma de finanţare afişată este valabilă pentru anul universitar 2016/2017. Studenţii care şi-au achitat taxa de şcolarizare şi au fost glisaţi la buget pot să îşi depună cerere pentru restituirea taxei de şcolarizare achitate în

Anunţ important în atenţia studenţilor anului I (2016-2017)

Studenţii anului I sunt rugaţi să îşi completeze contractul de studiu pentru anul universitar 2016/2017 în aplicaţia Academic Info UBB până la data de 29 septembrie 2016. Fiecare candidat declarat admis la concursul de admitere din sesiunea iulie 2016, a primit un email cu user şi parola. După completarea contractului de studiu, acesta se printează

În atenția absolvenților promoției 2015-2016 nivel licență și master

Absolvenții promoției 2015-2016, nivel licență și master, care nu își ridică actele în original și nu își fac fișa de lichidare până la data de 15 decembrie 2016 vor plăti o taxă de arhivare de 60 RON. Dacă actele nu sunt ridicate în termen de doi ani de la absolvire taxa de arhivare este de

Termenele de plată a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2016-2017 şi precizări cu privire la depunerea cererilor de reducere a taxei de şcolarizare

În anul universitar 2016-2017 taxele de şcolarizare la Facultatea de Matematică şi Informatică se vor achita fie integral, fie în patru tranşe egale. Facilitatea de plata în tranşe operează astfel: Tranşa I: la confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în anul I, respectiv până în data de 15 octombrie 2016 pentru

Plata on-line a taxelor de şcolarizare sau a taxelor pentru disciplinele restante

Plata on-line a taxelor de şcolarizare sau a taxelor pentru disciplinele restante
În acest moment, Universitatea Babeş-Bolyai, prin intermediul Centrului de Sisteme Informatice din cadrul Direcţiei Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, pune la dispoziţie celor interesaţi două platforme ce permit plata on-line. Prima platformă, destinată plăţilor efectuate în cadrul evenimentelor organizate în universitate (conferinţe, cursuri de vară, cursuri postuniversitare), este disponibilă la adresa https://plati.ubbcluj.ro. Platforma foloseşte ca centru

Încasarea taxelor pentru examenele restante

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară (inclusiv studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate) va avea loc în intervalul 25 mai – 2 iunie 2016 (zile lucrătoare) între orele 10:00-12:00 la secretariatul facultății. În situația în care vor fi studenți care vor avea examene