Anunţuri din categoria: Anunţuri taxe

În atenția absolvenților promoției 2015-2016 nivel licență și master

Absolvenții promoției 2015-2016, nivel licență și master, care nu își ridică actele în original și nu își fac fișa de lichidare până la data de 15 decembrie 2016 vor plăti o taxă de arhivare de 60 RON. Dacă actele nu sunt ridicate în termen de doi ani de la absolvire taxa de arhivare este de

Termenele de plată a taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2016-2017 şi precizări cu privire la depunerea cererilor de reducere a taxei de şcolarizare

În anul universitar 2016-2017 taxele de şcolarizare la Facultatea de Matematică şi Informatică se vor achita fie integral, fie în patru tranşe egale. Facilitatea de plata în tranşe operează astfel: Tranşa I: la confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere în anul I, respectiv până în data de 15 octombrie 2016 pentru

Plata on-line a taxelor de şcolarizare sau a taxelor pentru disciplinele restante

Plata on-line a taxelor de şcolarizare sau a taxelor pentru disciplinele restante
În acest moment, Universitatea Babeş-Bolyai, prin intermediul Centrului de Sisteme Informatice din cadrul Direcţiei Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, pune la dispoziţie celor interesaţi două platforme ce permit plata on-line. Prima platformă, destinată plăţilor efectuate în cadrul evenimentelor organizate în universitate (conferinţe, cursuri de vară, cursuri postuniversitare), este disponibilă la adresa https://plati.ubbcluj.ro. Platforma foloseşte ca centru

Încasarea taxelor pentru examenele restante

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară (inclusiv studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate) va avea loc în intervalul 25 mai – 2 iunie 2016 (zile lucrătoare) între orele 10:00-12:00 la secretariatul facultății. În situația în care vor fi studenți care vor avea examene

Încasarea taxelor pentru examenele restante nivel licenta şi master

În perioada 8-14 ianuarie 2016 între orele 10:00-12:00 se încasează taxele pentru examenele restante aferente sesiunii de examene din iarnă. Pentru a putea avea acces în sesiunea din iarnă, studenţii care sunt înmatriculaţi pe locuri cu taxă trebuie să achite inclusiv rata a II-a aferentă taxei de şcolarizare. Studenţii care nu au achitat taxa de

Termenele de plată a taxei de şcolarizare pentru anul univ. 2015-2016 şi precizări cu privire la depunerea cererilor de reducere a taxei de şcolarizare

În anul universitar 2015-2016 taxele de şcolarizare se vor achita în patru tranşe egale cu următoarele scadenţe: Tranşa I: 15 octombrie 2015; Tranşa II: 7 decembrie 2015; Tranşa III: 15 martie 2016; Tranşa IV: 16 mai 2016. Pentru depăşirea scadenţelor se vor percepe penalităţi de 0,04% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Cererile de acordare

Programul Secretariatului Facultăţii pe perioada vacanţei de vară 2015

În perioada 3 august 2015 – 31 august 2015, Secretariatul Facultății este deschis între orele 9:00-11:00. Din data de 3 august 2015 până în data de 31 august 2015 (inclusiv), casieria facultăţii este închisă.

Depunerea cererilor în vederea înscrierii la sesiunea specială

Studenţii sunt rugaţi să completeze cererea, să o listeze şi să se prezinte cu aceasta la secretariat în datele de 12 sau 15 iunie 2015 între orele 9:00-12:00. cerere sesiune speciala 2015.rtf

Plata taxelor aferente examenelor restante

Taxele pentru examenele restante se încasează după următorul calendar: 14 – 20 mai 2015 între orele 10:00-12:00 pentru studenţii din anul terminal nivel licenţa/master şi anii I şi II nivel licenţă; 27 mai – 3 iunie 2015 între orele 10:00-12:00 pentru studenţii din anul I şi II nivel licenţă.

Reducerea taxelor de şcolarizare pentru anul univ. 2014-2015

Soluţionarea cererilor studenţilor pentru reducerea taxei de şcolarizare în anul univ. 2014-2015