Anunţuri din categoria: Anunţuri taxe

Informații despre eliberarea adeverințelor de student, vizarea carnetelor, legitimațiile de transport, semnarea contractelor de studiu, depunerea cererilor de echivalare și de returnare a taxelor

Organizarea activităţii secretariatului în primele două săptămâni ale anului universitar 2017/2018 Sala 143 – Eliberare adeverinţe de student şi încasare taxe În perioada 3 octombrie 2017 – 13 octombrie 2017 adeverinţele de student se eliberează în sala 143 de luni până vineri între orele 9:00-12:00. Sala 146 – Secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică Studenţii

Restituirea taxei pentru studenții anului I care au glisat de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi au achitat prima rata a taxei de școlarizare

În situaţia în care un candidat a fost glisat de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi a achitat prima rata a taxei de şcolarizare, aceasta se restituie după cum urmează: în perioada 3-5 octombrie 2017 se depune o cerere de restituire a taxei la care se ataşează chitanţa în original cu

Anunţ important pentru studenţii admişi în anul I la Facultatea de Matematică şi Informatică precum şi pentru studenţii anilor II şi III în anul univ. 2017-2018

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2017-2018

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2017-2018 * Menţiune referitoare la reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel licență, în cazul absolvenților UBB din toate timpurile: Reducerea se acordă doar absolvenților Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică.

Taxe de şcolarizare valabile în anul universitar 2017-2018

Taxe de şcolarizare valabile în anul universitar 2017-2018

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară mai – iunie 2017 şi a celor aferente examenelor din sesiunea specială pentru anii terminali

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară mai – iunie 2017 Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară (inclusiv studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate) va avea loc în intervalul 16 mai – 31 mai 2017 (zile lucrătoare) si 6-8 iunie 2017 între orele 10:00-12:00 la secretariatul facultății, camera 143. În

Încasarea taxelor pentru examenele restante din semestrul I, 2016-2017

Taxele pentru examenele restante aferente semestrului I, anul universitar 2016–2017 se vor încasa în perioada 9 ianuarie 2017 – 19 ianuarie 2017 între orele 10:00 și 12:00 la secretariatul/decanatul Facultății. Studenţii care au fixate colocvii ca şi restanţe in ultima săptămână de şcoală sunt rugaţi să îşi achite taxa pentru examenul restant înainte de prezentarea la colocviu.

Orarul casieriei facultăţii pe perioada sărbătorilor de iarnă

În perioada 22.12.2016 – 04.01.2017 nu se încasează taxe, casieria facultăţii fiind închisă. Casieria facultăţii se deschide în data de luni 09.01.2017.

Planificarea studenţilor pentru restituirea taxei de şcolarizare

Planificarea studenţilor pentru restituirea taxei de şcolarizare la casieria universităţii, str. I. C. Brătianu, nr. 14, parter. Fiecare student se va prezenta la casieria UBB la data precizată, între orele 10:00-14:00 având asupra sa cartea de identitate. Nr. crt. Numele studentului Specializarea / anul de studiu Dată planificată pentru restituire 1. Aloman Alin Matematică, anul

Tranşele de plată a taxei de şcolarizare în anul universitar 2016-2017

Tranşele de plată a taxei de şcolarizare în anul universitar 2016-2017 sunt următoarele: Tranşa I (25%) până la data de: 15 octombrie 2016; Transa II (25%) până la data de: 5 decembrie 2016; Tranşa III (25%) până la data de: 15 martie 2017; Tranşa IV (25%) până la data de: 15 mai 2017. Taxele se pot achita la secretariatul facultăţii