Anunţuri din categoria: Anunţuri taxe

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară, mai-iunie 2020

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară (inclusiv studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate) va avea loc în următoarele perioade: 11 mai – 21 mai 2020 – pentru studenții din ANII TERMINALI în aplicația AcademicInfo 11 mai – 3 iunie 2020 – pentru studenții din ANII NETERMINALI în aplicația AcademicInfo Modalităţi de plată:

Regulamentele privind taxele practicate în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2020-2021

Senatul Universității reunit în ședința extraordinară din data de 30 martie 2020 a aprobat prin Hotărârea nr. 5516 din 31 martie 2020 Regulamentele privind taxele practicate în Universitatea Babeș-Bolyai pentru anul universitar 2020-2021. Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de școlarizare și de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021 Taxele (tarifele) universitare valabile pentru

Anunț privind plata taxelor de școlarizare

Studenții de la învățământul cu frecvență, nivel licența, master și postuniversitar pot sa își achite ratele 3 și 4 ale taxei de școlarizare în aplicația AcademicInfo. De asemenea, conform hotărârii atașate se suspendă aplicarea penalităților aferente taxelor de școlarizare rata a III-a până la stabilizarea situației. HCA 4905/17.03.2020 privind masuri speciale suspendare penalitati rata III.pdf

Plata taxelor de școlarizare în perioada 11-22 martie 2020

În perioada 11-22 martie 2020, achitarea taxelor de școlarizare se face on-line în aplicația AcademicInfo. În aplicația AcademicInfo nu se poate achita după termenul de plată a taxei de şcolarizare rata 3 (15 martie 2020), doar înainte de termenul fixat. Dacă se depășește termenul scadent, taxa de școlarizare se poate achita cu penalități la casieria

Informaţii importante legate de plata taxelor de şcolarizare şi a examenelor restante

Neplata ratelor aferente taxei de şcolarizare scadente şi a penalităţilor de întârziere pentru semestrul I (rata 1 + rata 2) până la data de 17 ianuarie 2020, atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă. Neplata examenelor restante prevăzute în contractul de studiu al studentului pentru anul universitar 2019/2020 până

Achitarea examenelor restante de către studenții reînmatriculați

Studenții reînmatriculați în anul universitar 2019-2020 care au de achitat examene restante sunt rugați să se prezinte la Casieria facultății pentru achitarea acestora. Doar pentru studenții reînmatriculați nu se poate face plata examenelor restante online.

Încasarea taxelor pentru examenele restante din semestrul I, 2019-2020

Taxele pentru examenele restante aferente semestrului I, anul universitar 2019–2020 se vor încasa în perioada 6 ianuarie 2020 – 15 ianuarie 2020 (în zilele lucrătoare) între orele 9:00 și 12:00 la casieria facultății – sala 143. În afara acestui interval, plățile se pot efectua on-line prin intermediul aplicației Academic Info. Studenţii care au restanțe la

Taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020

Informații privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020 sunt disponibile la adresa: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/regulamente Taxele (tarifele) universitare valabile pentru anul universitar 2019-2020 Taxe de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE, pentru anul universitar 2019/2020 Taxele de şcolarizare se achită de către studenţi fie integral (beneficiind

Termene de plata ale taxei de școlarizare pentru studenții Programului Postuniversitar de Pregătire și Formare Profesională în Informatică

Modalităţi de plată: numerar/pos la casieria facultăţii on line pe platforma UBB: AcademicInfo (secțiunea taxe) virament bancar Moneda Banca IBAN SWIFT LEI Trezoreria Cluj RO35TREZ21620F330500XXXX TREZROBU Cu specificația: Taxa de scolarizare Postuniversitar Informatica Deoarece aplicația de taxe din ACADEMIC INFO a fost modificata începând cu anul universitar 2019/2020, facilitatea de plată în rate operează astfel:

Depunerea cererilor de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (transfer) pentru anul univ. 2019-2020

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se trimit scanate prin email în perioada 1-8 septembrie 2019 la secretariatul facultăţii, după cum urmează: Matematică, Matematică informatică (în limba română şi engleză), masteratele de la domeniul Matematică în limba română şi engleză şi masteratul de la specializarea Sisteme distribuite în Internet