Anunţuri din categoria: Anunţuri taxe

Informaţii importante legate de plata taxelor de şcolarizare şi a examenelor restante

Neplata ratelor aferente taxei de şcolarizare scadente şi a penalităţilor de întârziere pentru semestrul I (rata 1 + rata 2) până la data de 17 ianuarie 2020, atrage pierderea dreptului studentului de a se prezenta la examenele din sesiunea respectivă. Neplata examenelor restante prevăzute în contractul de studiu al studentului pentru anul universitar 2019/2020 până

Achitarea examenelor restante de către studenții reînmatriculați

Studenții reînmatriculați în anul universitar 2019-2020 care au de achitat examene restante sunt rugați să se prezinte la Casieria facultății pentru achitarea acestora. Doar pentru studenții reînmatriculați nu se poate face plata examenelor restante online.

Încasarea taxelor pentru examenele restante din semestrul I, 2019-2020

Taxele pentru examenele restante aferente semestrului I, anul universitar 2019–2020 se vor încasa în perioada 6 ianuarie 2020 – 15 ianuarie 2020 (în zilele lucrătoare) între orele 9:00 și 12:00 la casieria facultății – sala 143. În afara acestui interval, plățile se pot efectua on-line prin intermediul aplicației Academic Info. Studenţii care au restanțe la

Taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020

Informații privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020 sunt disponibile la adresa: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/regulamente Taxele (tarifele) universitare valabile pentru anul universitar 2019-2020 Taxe de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE, pentru anul universitar 2019/2020 Taxele de şcolarizare se achită de către studenţi fie integral (beneficiind

Termene de plata ale taxei de școlarizare pentru studenții Programului Postuniversitar de Pregătire și Formare Profesională în Informatică

Modalităţi de plată: numerar/pos la casieria facultăţii on line pe platforma UBB: AcademicInfo (secțiunea taxe) virament bancar Moneda Banca IBAN SWIFT LEI Trezoreria Cluj RO35TREZ21620F330500XXXX TREZROBU Cu specificația: Taxa de scolarizare Postuniversitar Informatica Deoarece aplicația de taxe din ACADEMIC INFO a fost modificata începând cu anul universitar 2019/2020, facilitatea de plată în rate operează astfel:

Depunerea cererilor de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (transfer) pentru anul univ. 2019-2020

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se trimit scanate prin email în perioada 1-8 septembrie 2019 la secretariatul facultăţii, după cum urmează: Matematică, Matematică informatică (în limba română şi engleză), masteratele de la domeniul Matematică în limba română şi engleză şi masteratul de la specializarea Sisteme distribuite în Internet

Restituirea taxei de școlarizare pentru candidații care au glisat de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi au achitat prima rata a taxei de școlarizare

În situaţia în care un candidat a fost glisat de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi a achitat prima rata a taxei de şcolarizare, aceasta se restituie după cum urmează: în perioada 2-14 octombrie 2019, între orele 9,00-12,00 se depune la Secretariatul facultăţii o cerere de restituire a taxei la care

Programul Secretariatului Facultăţii de Matematică şi Informatică pe perioada vacanţei de vară 2019

În perioada 1 august 2019 – 31 august 2019, Secretariatul Facultății este deschis între orele 9:00-12:00. Din data de 1 august 2019 până în data de 31 august 2019 (inclusiv), casieria facultăţii este închisă. Plățile se pot face prin virament bancar in contul: Banca IBAN SWIFT Cod fiscal LEI Trezoreria Cluj RO35TREZ21620F330500XXXX TREZROBU 4305849 Pe

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară, mai – iunie 2019

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de vară (inclusiv studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate) va avea loc în următoarele perioada: 20 mai – 24 mai 2019 între orele 9,00-12,00 la secretariatul facultății, camera 143; 27 mai – 31 mai 2019 între orele 9,00-12,00 la secretariatul facultății, camera 143; 3 iunie – 6 iunie

Încasarea taxelor pentru examenele restante din semestrul I, 2018-2019

Taxele pentru examenele restante aferente semestrului I, anul universitar 2018–2019 se vor încasa în perioada 7 ianuarie 2019 – 17 ianuarie 2019 între orele 9:00 și 12:00 la secretariatul Facultății – sala 143. Plățile se pot efectua si on-line prin aplicația Academic Info. Studenţii care au fixate colocvii ca şi restanţe în ultima săptămână de