Anunţuri din categoria: Anunțuri practică nivel master

Enterprise Data Repository SaaS (EDR SaaS)

Enterprise Data Repository will offer a centralized solution to share the engineering data between disparate engineering software components. The uploaded data will be annotated with metadata information to support later search and share capabilities. Design EDR as a collection of services which can efficiently communicate and automatically scale. (Microservice examples: Publish Service, Search Service, Model

Temele de practică pentru masteratele din domeniul Matematică în limba română și în limba engleză

Preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor de la specializările Matematici Avansate şi Matematică Didactică se realizează de către conf. dr. Cătinaş Teodora, conform orarului disponibil la această adresa: http://math.ubbcluj.ro/~tcatinas/practica-nivel-master/. Matematici Avansate Nr. crt. Titlul temei Coordonator 1 Teorema de invarianță a domeniului – Invariant domain theorem Prof. dr. Andrica Dorin 2 Inele regulare în criptografie

Hotărâre privind numărul maxim de ore de practică de specialitate pe care-l pot efectua studenţii facultăţii, nivel licenţă şi nivel master

Adresa nr. 2371/24.10.2018 Având în vedere posibilitatea ca studenţii facultăţii să efectueze practica de specialitate atât în perioadele de activităţi didactice cât şi în timpul vacantelor, la propunerea Comisiei Executive a Consiliului facultăţii, se decide: Studenţii facultăţii pot desfăşura un număr maxim de 2 ore/zi (maxim 10 ore pe săptămână) de practică de specialitate în

Informaţii utile practică nivel master, domeniul Informatică

Informații despre preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor de la nivel master, domeniul Informatică, se pot obține de la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/~practicamaster/. După 1 octombrie 2018 la această adresă se va afișa și programul de preluare a documentelor. Atragem atenția asupra faptului că stagiul de practică al studenților de la nivel master trebuie să aibă o