Anunţuri din categoria: Anunțuri practică nivel master

Temele de practică pentru masteratele din domeniul Matematică în limba română și în limba engleză

Preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor de la specializările Matematici Avansate şi Matematică Didactică se realizează de către conf. dr. Cătinaş Teodora, conform orarului disponibil la această adresa: http://math.ubbcluj.ro/~tcatinas/practica-nivel-master/. Matematici Avansate Nr. crt. Titlul temei Coordonator 1 Teorema de invarianță a domeniului – Invariant domain theorem Prof. dr. Andrica Dorin 2 Inele regulare în criptografie

Hotărâre privind numărul maxim de ore de practică de specialitate pe care-l pot efectua studenţii facultăţii, nivel licenţă şi nivel master

Adresa nr. 2371/24.10.2018 Având în vedere posibilitatea ca studenţii facultăţii să efectueze practica de specialitate atât în perioadele de activităţi didactice cât şi în timpul vacantelor, la propunerea Comisiei Executive a Consiliului facultăţii, se decide: Studenţii facultăţii pot desfăşura un număr maxim de 2 ore/zi (maxim 10 ore pe săptămână) de practică de specialitate în

Informaţii utile practică nivel master, domeniul Informatică

Informații despre preluarea/predarea documentelor de practică ale studenţilor de la nivel master, domeniul Informatică, se pot obține de la adresa https://www.cs.ubbcluj.ro/~practicamaster/. După 1 octombrie 2018 la această adresă se va afișa și programul de preluare a documentelor. Atragem atenția asupra faptului că stagiul de practică al studenților de la nivel master trebuie să aibă o