Anunţuri din categoria: Anunţuri contracte de studiu

Lista cursurilor opţionale alese pentru anul universitar 2022-2023

Studentii sunt rugati sa isi verifice contractele de studii pentru eventualele modificari la cursurile optionale in conformitate cu cursurile optionale alese care vor fi normate in anul universitar 2022/2023. Actualizarea contractului de studiu in AcademicInfo se poate face in perioada 1 septembrie 2022 - 25 septembrie 2022.

Completarea contractului de studiu cu disciplinele obligatorii, opţionale și restante pentru anul universitar 2022-2023

In perioada următoare, studenții din anul I si II (Nivel Licența) și anul I ( Nivel Master) trebuie sa ȋşi completeze contractul de studii cu disciplinele obligatorii și restante şi să opteze pentru cursurile opționale pe care le vor urma ȋn anul universitar 2022-2023, după următoarea metodologie: In perioada 9 - 31 mai 2022 fiecare

Soluționarea cererilor studenților care au solicitat mobilitate internă între specializările Facultății de Matematică și Informatică

Soluționarea cererilor studenților care au solicitat mobilitate internă între specializările Facultății de Matematică și Informatică

Ierarhizarea provizorie a studenților la sfârșitul anului universitar 2020-2021

Studenţii care nu îşi completează dosarul cu Diploma de Bacalaureat / Diploma de Licenţă în original, până la data de 03.09.2021, îşi vor pierde locul ocupat, adeverinţele de Bacalaureat / adeverinţele de Licenţă fiind expirate. Studenţii care consideră că media afişată în Academic Info sau informaţiile de mai jos nu sunt corecte sunt rugaţi să anunţe secretara specializării prin

Alegerea cursurilor opționale și completarea contractului de studiu cu disciplinele obligatorii, opţionale și restante pentru anul universitar 2021-2022

In perioada următoare, studenții din anul I si II (Licența) și anul I (Master) trebuie sa facă alegerea cursurilor opționale pentru anul universitar 2021-2022 și completarea contractului de studiu cu disciplinele obligatorii și restante, după următoarea metodologie: In perioada 1-31 mai 2021 fiecare student realizează alegerea cursurilor opționale (ţinând cont de codul modulului) și a

Depunerea cererilor pentru promovarea a 2 ani de studiu în același an universitar

Cererile pentru promovarea a 2 ani de studiu în același an universitar se pot depune la secretara specializării, prin email, în perioada 18-22 septembrie 2020. Cererile trimise după această dată nu vor mai fi luate în considerare.

Depunerea cererilor pentru recunoașterea disciplinelor și a deciziilor de echivalare a disciplinelor

Cererile pentru recunoașterea disciplinelor și Decizia de echivalare a disciplinelor se depun în perioada 18-22 septembrie 2020 prin email la secretara specializării. Cererile trimise după aceasta data nu vor mai fi luate în considerare.

Modificarea contractului de studiu pentru anul universitar 2020/2021

Acest anunț se adresează studenților din anul 2 si 3 nivel licență și studenților din anul 1 si 2 nivel master. Acest anunț NU se adresează studenților din anul 1 nivel licență proaspăt admiși la facultate! Stimaţi studenți, În contextul pandemiei de Covid-19, date fiind diferitele scenarii adoptate de Senatul Universității prin HS nr. 12.653/10.09.2020

Tabel cu studenții care au depus cerere de reînmatriculare în anul universitar 2020/2021

Nr. crt. Numarul matricol Specializarea Anul de studii în care solicită reînmatricularea pentru anul universitar 2020/2021 Taxa de reinmatriculare (LEI) Rata 1 a taxei de scolarizare (LEI) 1. 34 Informatică (în limba germana) Prelungire de studiu 300 – 2. 75 Informatică (în limba germana) Prelungire de studiu 300 – 3. 84 Informatică (în limba germana)

Depunerea cererilor de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (transfer) pentru anul univ. 2020-2021

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se trimit scanate prin email în perioada 4-9 septembrie 2020 la secretariatul facultăţii, după cum urmează: Matematică, Matematică informatică (în limba română şi engleză), masteratele de la domeniul Matematică în limba română şi engleză – doamna Coldea Gafia, e-mail coldea@cs.ubbcluj.ro; Informatică (în limba