Anunţuri din categoria: Anunţuri contracte de studiu

Depunerea cererilor de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (transfer) pentru anul univ. 2019-2020

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se trimit scanate prin email în perioada 1-8 septembrie 2019 la secretariatul facultăţii, după cum urmează: Matematică, Matematică informatică (în limba română şi engleză), masteratele de la domeniul Matematică în limba română şi engleză şi masteratul de la specializarea Sisteme distribuite în Internet

Ierarhizarea studenţilor la sfârşitul anului universitar 2018-2019

Studenţii care nu îşi completează dosarul cu Diploma de Bacalaureat / Diploma de Licenţă în original, sau cu copia legalizată (studenţii de la taxă), până la data de 02.09.2019, îşi vor pierde locul ocupat, adeverinţele de Bacalaureat / adeverinţele de Licenţă fiind expirate. Studenţii care consideră că media afişată în Academic Info sau informaţiile de

Alegerea cursurilor opționale şi completarea contractului de studiu cu disciplinele obligatorii, opţionale şi restante pentru anul universitar 2019-2020

In perioada următoare, studenții din anul I si II (Licența) și anul I (Master) trebuie sa facă alegerea cursurilor opționale pentru anul universitar 2019-2020 şi completarea contractului de studiu cu disciplinele obligatorii şi restante, după următoarea metodologie: In perioada 14-31 mai 2019 fiecare student realizează alegerea cursurilor opționale (ţinând cont de codul modulului) şi a

În atenția studenților din anul II și III (nivel licență) și anul II (nivel master) în anul univ. 2018/2019

Update 03.10.2018: Data pana la care platforma AcademicInfo ramane deschisa studentilor formei de invatamant cu frecventa, pentru completarea contractelor de studiu aferente anului universitar 2018/2019, a fost modificata cu o zi (inclusiv 4 octombrie 2018). Data până la care platforma AcademicInfo rămâne deschisă pentru completarea contractelor de studii ale studenților înmatriculați la forme de studiu

În atenția studenților din anul I în anul univ. 2018/2019 (nivel licență și master)

Update 27.09.2018: Studenții anului I, după completarea contractului de studiu în aplicația AcademicInfo, sunt rugați să își listeze contractul de studiu și să îl aducă la deschiderile pe specializări. Numărul matricol se va completa pe contractul de studiu după primirea carnetelor de student. Studenții anul I în anul universitar 2018/2019 (nivel licență și master) vor

Depunerea cererilor de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (transfer) pentru anul univ. 2018-2019

Cererile de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se trimit scanate prin email în perioada 1-8 septembrie 2018 la secretariatul facultăţii, după cum urmează: Matematică, Matematică informatică (în limba română şi engleză), masteratele de la domeniul matematică în limba română şi engleză şi masteratul de la specializarea Sisteme distribuite în

Ierarhizarea studenţilor la sfârşitul anului universitar 2017-2018

Studenţii care nu îşi completează dosarul cu Diploma de Bacalaureat / Diploma de Licenţă în original, sau cu copia legalizată (studenţii de la taxă), până la data de 03.09.2018, îşi vor pierde locul ocupat, adeverinţele de Bacalaureat / adeverinţele de Licenţă fiind expirate. Studenţii care consideră că media afişată în Academic Info sau informaţiile de

Alegerea cursurilor opționale şi completarea contractului de studiu cu disciplinele obligatorii, opţionale şi restante pentru anul universitar 2018-2019

In perioada următoare, studenții din anul I si II (Licența) și anul I (Master) trebuie sa facă alegerea cursurilor opționale pentru anul universitar 2018-2019 şi completarea contractului de studiu cu disciplinele obligatorii şi restante, după următoarea metodologie: In perioada 1-31 mai 2018 fiecare student realizează alegerea cursurilor opționale (ţinând cont de codul modulului) şi a

Informații despre eliberarea adeverințelor de student, vizarea carnetelor, legitimațiile de transport, semnarea contractelor de studiu, depunerea cererilor de echivalare și de returnare a taxelor

Organizarea activităţii secretariatului în primele două săptămâni ale anului universitar 2017/2018 Sala 143 – Eliberare adeverinţe de student şi încasare taxe În perioada 3 octombrie 2017 – 13 octombrie 2017 adeverinţele de student se eliberează în sala 143 de luni până vineri între orele 9:00-12:00. Sala 146 – Secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică Studenţii

IMPORTANT: In atenția studenților din anii II și III (licență) și anul II (master) – alegerea cursurilor opționale și completarea contractelor de studiu

Din această săptămână, aplicația AcademicInfo permite, din nou, completarea contractelor de studii. Studenții anilor II si III (licență) si anul II (master) sunt rugați să-și completeze contractele de studii, iar cei care au făcut-o deja sunt rugați sa verifice dacă cursurile opționale pe care și le-au ales fac parte din lista opționalelor aprobate. In caz