Verificarea datelor din dosarul de înscriere și depunerea contestațiilor legate de înscrierea la concursul de admitere nivel master, iulie 2022

Verificarea informațiilor introduse de Comisia de admitere la dosarul de înscriere, se face folosind platforma de înscriere a Universității Babeș-Bolyai, disponibilă la adresa admitere2022.ubbcluj.ro. După autentificarea cu succes a candidatului, platforma va afișa dosarele și statusul acestora. Dosarele care au statusul Dosar inscris, au fost procesate și înscrise în Concursul de admitere a Facultății de Matematică și Informatică, sesiunea iulie 2022.

După selectarea unui dosar cu statusul Dosar inscris, trebuie să verificați informațiile aferente  dosarului trimis, astfel:

  1. Numărul de concurs aferent dosarului trimis. Acest număr poate fi vizualizat în dreptul secțiunii Legitimatie.
  2. Opțiunile cu care candidatul a fost înscris în concurs pot fi vizualizate în secțiunea Optiuni in comisie.

IMPORTANT! Lista opțiunilor din secțiunea Optiuni alese poate să difere de lista opțiunilor din secțiunea Optiuni in comisie. La distribuirea locurilor, DOAR LISTA OPȚIUNILOR din secțiunea Optiuni in comisie VA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE, în ordinea în care opțiunile apar în această secțiune.

Pentru cei care dau probă de specialitate mediile nu au fost calculate.

Candidații sunt rugați să verifice toate informațiile care apar în dosarele trimise Comisiei de admitere a Facultății de Matematică și Informatică și să sesizeze orice inadvertențe printr-o contestație trimisă prin email la adresa master@cs.ubbcluj.ro până în data de 22 iulie 2022 ora 12.

IMPORTANT!

  1. În perioada de contestații NU se mai acceptă Cereri de modificare opțiuni.
  2. Orice sesizare trebuie motivată cu documente justificative:
    • pentru note greșite se va menționa “Corform Adeverinței de licență / diplomei de licență /Suplimentului la diplomă  depuse la dosar”
    • pentru lista de opțiuni se va menționa “Conform Cererii de modificare opțiuni trimisă comisiei în perioada înscrierii” și se va atașa un print-screen cu emailul trimis comisiei. În print screen trebuie să fie vizibile adresa de email a persoanei care a trimis cererea, adresa de email la care s-a trimis cererea și data și ora  la care s-a trimis cererea de modificare opțiuni.