Tematica probei orale din cadrul concursului pentru postul de asistent universitar, poziția 64, Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare

Szélességi, mélységi bejárás és alkalmazásaik / Parcurgere în lățime și în adâncime, aplicații