Tabere studențești 2021

Studenții care doresc să solicite acordarea unui loc în taberele studențești, sunt rugați să completeze cererea din Anexa 4 din metodologie și să trimită această cerere în perioada 6-11 iulie 2021 la adresa de email: cereri.studenti@cs.ubbcluj.ro

De asemenea, studenții sunt rugați să specifice pe cerere, seria solicitată:

  • Seria I: 11-16.08.2021
  • Seria II: 16-21.08.2021
  • Seria III: 21-26.08.2021
  • Seria IV: 26-31.08.2021

In situația în care sunt mai multe cereri depuse decât numărul locurilor alocate, vă rugăm să specificați cel puțin 2 serii în ordinea preferințelor dumneavoastă.

Adresa MTS - CCS Cluj-Napoca - Metodologie Repartizare Locuri Tabere Studentesti.pdf
Anexa OMTS 432 Metodologie Tabere Studentesti 2021.pdf
Anexe 3,4 Metodologie Tabere Studentesti 2021.doc