Specializări noi nivel licență la Facultatea de Matematică și Informatică, începând cu anul universitar 2023/2024

În urma publicării în data de 4 august 2023 a Hotărârii Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023/2024, Facultatea de Matematică și Informatică va organiza trei programe noi de licență începând cu anul universitar 2023/2024:

  1. Inteligența artificială (în limba engleză)
  2. Ingineria informației (în limba engleză)
  3. Ingineria informației (în limba maghiară)

Numărul locurilor alocate fiecărei specializări va fi stabilit și afișat pe site-ul facultății la începutul lunii septembrie 2023.