Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor în sem. II al anului univ. 2022/2023 și lista finală a studenților bursieri

Soluționarea contestațiilor depuse la acordarea burselor în sem. II al anului univ. 2022/2023

Lista finală a studenților care beneficiază de burse in sem. II al anului univ. 2022/2023 este afișata în Academic Info.

Studenții bursieri care nu au trimis niciodată un cont IBAN la Serviciul Social trebuie să trimită un document bancar (extras de cont, lista IBAN-uri, printscreen aplicație mobilă/Internet banking etc.) pe care să fie menționate următoarele: nume și prenume, CNP (poate fi notat și de student), contul IBAN (bursierul trebuie să fie titular), facultatea și tipul de bursă, la adresa de e-mail social@ubbcluj.ro.

Pentru toți studenții bursieri care au comunicat până acum un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social, conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existentă.