Selecție pentru mobilități Erasmus de studii și plasament

Informaţii: http://www.cs.ubbcluj.ro/~erasmus

Elementele cerute la dosar sunt:

  • fişa candidatului (se completează on-line la https://www.cs.ubbcluj.ro/~robu/erasmus/apps/selectie.php şi se semnează documentul pdf generat);
  • declaraţie pe proprie răspundere (se descarcă de pe pagina Centrului pentru Cooperări internaționale al Universităţii: http://cci.ubbcluj.ro);
  • scrisoare de motivaţie în limbă străină, in funcţie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.);
  • curriculum vitae în limbă străină, in funcţie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.), model european;
  • adeverinţă de student pe care să fie menţionate: media anului universitar 2019/2020 şi media sesiunii de iarnă a anului universitar 2020/2021. Studenţii din anul I, nivel Licenţă, vor prezenta doar adeverinţă de student cu media din sesiunea de iarnă a anului universitar 2019/2020 și media de la admitere;
  • certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră sau limba engleză(Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE etc.);

La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitatea Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, în cazul în care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

Calendar:

  • Etapa I: 05.03.2021-18.03.2021 – depunerea dosarelor de candidatură prin e-mail la adresa erasmus@cs.ubbcluj.ro;
  • Etapa a II-a: 22.03.2021 – afișarea rezultatelor provizorii;
  • Etapa a III-a: 25.03.2020 – afișarea rezultatelor finale (după testarea lingvistică pentru cei care nu dețin un Certificat de competență lingvistică valabil);
  • Etapa a IV-a: septembrie 2021 – concurs selecţie pentru locurile rămase neocupate – datele de depunere a dosarelor, interviu, afişarea rezultatelor, se vor anunţa în luna septembrie 2021.

Conf. dr. Robu Judit
Coordonator Departamental ERASMUS