Şcoală de vară în Limbaje de programare Specializate (Domain Specific Languages)

Şcoala intensivă de vară dedicată limbajelor de programare specializate  (DSL) este organizată de către Facultatea de Matematică şi Informatică. Este a cincea manifestare în cadrul şcolilor de vară dedicate programării funcţionale (CEFP – Central European Functional Programming), care a produs în trecut volume editate apărute sub egida Springer LNCS.

Limbajele DSL sunt limbaje de programare specializate care au funcţionalităţi de optimizare incluse precum şi posibilitatea de a produce programe sigure – cu elemente către demonstrarea siguranţei în anumite condiţii. Şcoala da vară are ca scop facilitarea conversaţiilor între cercetători şi studenţi – doctoranzi sau masteranzi – în a comunica ideile noi precum şi problemele curente în cercetare.

Profesorii invitaţi sunt printre cei mai proeminenţi din UE (a se vedea pagina http://dsl2013.math.ubbcluj.ro/lectures.html), aceştia urmând să îşi prezinte domeniile proprii de cercetare.

Pentru informaţii vă rugăm accesaţi pagina de web a şcolii de vară: http://dsl2013.math.ubbcluj.ro