Sărbătorirea profesorului Szilágyi Pál cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani

Pe data de 5 iunie 2013, în cadrul şedinţei festive organizate de către Departamentul de Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare, a avut loc sărbătorirea domnului profesor Szilágyi Pál cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani. La deschiderea şedinţei, directorul de departament, dl. conf. dr. Szenkovits Ferenc a prezentat în detaliu cariera profesională a sărbătoritului, precum şi activitatea desfăşurată în organizarea şi coordonarea învăţământului universitar în limba maghiară din Cluj. D-na conf. dr. Soós Anna, prorectorul responsabil al Liniei Maghiare, a exprimat urările de bine din partea Rectoratului UBB, după care a evocat amintirile proprii despre cercetătorul recunoscut al ecuaţiilor diferenţiale şi cu derivate parţiale, despre cadrul didactic eminent al Facultăţii, care în ultimul deceniu al secolului trecut a fost prodecan şi prorector al universităţii. Alături de membrii departamentului au mai participat foştii şi actualii prorectori ai UBB: Néda Árpád, Magyari Tivadar, Nagy László. Evenimentul s-a încheiat cu o recepţie-cocktail şi cină la Casa Universitarilor unde au fost prezenţi şi mulţi colegi din cadrul departamentelor de Matematică şi Informatică.

Profesorul Szilágyi Pál s-a născut în 18 iunie 1933 la Tăşnad, judeţul Satu Mare. În anul 1951 a terminat liceul în Oradea, moment în care a decis să se înscrie la Universitatea Bolyai din Cluj unde a absolvit Facultatea de Matematică şi Fizică în anul 1954. Şi-a început cariera universitară în cadrul Universităţii Bolyai chiar în acest an, şi a parcurs pe rând gradele profesionale universitare: devine lector în 1962, conferenţiar universitar în 1980 şi profesor universitar în 1990. În anul 1963 a obţinut titlul de doctor în matematică, iar în perioada 1972–1973 şi 1991–1992 i s-a oferit şansa de a lucra în Germania datorită bursei de cercetare ştiinţifică „Alexander von Humboldt”.

În perioada 1992–1996 este ales prodecan al Facultăţii de Matematică, iar între anii 1996–2000 a îndeplinit funcţia de prorector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. A fost profesor al Catedrei de Ecuaţii Diferenţiale a Facultăţii de Matematică şi Informatică şi începând cu 1997 este vicepreşedinte al Consiliului Mondial al Profesorilor Maghiari.

În perioada cuprinsă între 2003–2007 a deţinut funcţia de rector al Universităţii Sapientia din Cluj. Matematicianul Szilágyi Pál este un personaj cunoscut al vieţii publice maghiare din Transilvania, care în ultimele două decenii a participat în mod activ la organizarea, coordonarea şi dezvoltarea învăţământului universitar, precum şi la pregătirea independenţei structurale universitare a Liniei Maghiare în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai.

Szilagyi Pal80_1Szilagyi Pal80_3Szilagyi Pal80_4Szilagyi Pal80_5Szilagyi Pal80_7Szilagyi Pal80_9Szilagyi Pal80_10Szilagyi Pal80_11Szilagyi Pal80_13