Ünnepi intézeti értekezlet a 80 éves Szilágyi Pál professzor tiszteletére

2013. június 5-én a Magyar Matematika és Informatika Intézet ünnepi értekezletén Szilágyi Pál professzort köszöntöttük 80. születésnapja alkalmából. Szenkovits Ferenc intézetvezető a tudósi és egyetemszervezői életpályáját ismertette, majd Soós Anna rektorhelyettes, a BBTE Magyar Tagozatának vezetőjeként köszöntötte az ünnepeltet, aki a parciális differenciálegyenletek elismert kutatója, a Kar kiváló oktatója, dékánhelyettese és az egyetem rektorhelyettese is volt. Ez idő alatt jelentős szerepet töltött be a magyar tannyelvű állami felsőoktatás önállósulásának megvalósításában is. Az eseményen jelen voltak a jelenlegi és volt rektorhelyettesek is: Nagy László, Magyari Tivadar, Néda Árpád. Az értekezlet ünnepi fogadással zárult az Egyetemiek Házában.

Szilágyi Pál matematikus az erdélyi magyar közélet közismert szereplője, az elmúlt két évtized egyetemszervezésének aktív résztvevője.

1933. június 18-án született a Szilágy-Bihar-Szatmár találkozásánál fekvő Tasnádon. Középiskolai tanulmányait Nagyváradon végezte 1951-ben, majd a Bolyai Tudományegyetem Matematika-Fizika Karán szerzett egyetemi oklevelet 1954-ben. Egyetemi pályafutását 1954-ben a Bolyai Tudományegyetemen kezdte, majd az egyesített Babeş-Bolyai Tudományegyetemen folytatta. 1962-től adjunktus, 1980-tól előadótanár, 1990-től pedig professzor. 1963-ban doktori címet szerzett matematikából. 1972–1973, majd 1991–1992 között Humboldt-ösztöndíjas Németországban. 2000–2007 között a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora. Azóta konzulens, egyetemi tanár és rektori tanácsos.

Kutatási területei a parciális differenciálegyenletek, nem-lineáris funkcionálanalízis, variációs egyenlőtlenségek. Szakközleményei hazai és külföldi folyóiratokban és különböző konferenciakötetekben jelentek meg. Nagyszámú szakrecenziót közölt a Zentralblatt für Mathematik nemzetközi referáló folyóiratban. 1962–1972 között szerkesztője volt a Studia Universitatis Babeş-Bolyai matematikai sorozatának.

Az 1989-es változások után bekapcsolódott a magyar nyelvű felsőoktatás kialakításának és fejlesztésének munkájába. 1992–1996 között dékánhelyettes a Matematika Karon, 1996–2000 között a Babeş-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese. Rektorhelyettesi tevékenységének köszönhetően ekkor kezdődött a magyar tagozat kiépítése az egyetemen. 2000-től tagja, majd alelnöke a Sapientia Alapítvány kuratóriumának, 2003–2007 között, nehéz körülmények közepette, elvállalta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektori tisztét. 1997-től alelnöke a Magyar Professzorok Világtanácsának, 2003-tól tagja a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának.

A romániai magyar nyelvű egyetemi oktatás problémáiról több tanulmányt is megjelentetett. Több díj és kitüntetés birtokosa. 1964-ben elnyerte a román Oktatási Minisztérium évi matematikai díjának II. fokozatát. 2000-ben Magyarország kormányfője a Kisebbségekért Díjjal, 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia Arany János-éremmel ismerte el szakmai és intézményszervezői munkásságát.

Szilagyi Pal80_1Szilagyi Pal80_3Szilagyi Pal80_4Szilagyi Pal80_5Szilagyi Pal80_7Szilagyi Pal80_9Szilagyi Pal80_10Szilagyi Pal80_11Szilagyi Pal80_13

András Szilárd felvételei