Restituirea taxei de școlarizare pentru candidații care au glisat de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi au achitat prima rata a taxei de școlarizare

În situaţia în care un candidat a fost glisat de pe un loc cu taxă pe un loc bugetat şi a achitat prima rata a taxei de şcolarizare, aceasta se restituie după cum urmează: în perioada 2-14 octombrie 2019, între orele 9,00-12,00 se depune la Secretariatul facultăţii o cerere de restituire a taxei la care se ataşează chitanţa în original cu care s-a achitat taxa de şcolarizare, extras de cont vizat de banca şi o copie după cartea de identitate. După ce se vor centraliza toate cererile la nivelul facultăţii, acestea vor fi depuse la Serviciul Financiar al UBB şi se restituie taxa integral direct în contul beneficiarului.

Cerere restituire taxa scolarizare 2019.doc