Profesor Petru Brădeanu

Petru Brădeanu (1927-1997)

Profesorul Petre Brădeanu s-a născut în 10 octombrie 1927 în satul Gurba (Arad).

Petre Brădeanu termină şcoala primară în localitatea natală şi urmează apoi cinci clase gimnaziale la Liceul “Samuil Vulcan” din Beiuş (1939-1944). Ultimele trei clase le finalizează la Liceul “Moise Nicoară” din Arad (1944-1947).

Între anii 1949-1951 urmează cursurile Facultăţii de Ştiinţe, secţia Matematică a Universităţii din Cluj. Devine apoi cadru didactic la universitatea clujeană şi trece succesiv prin toate funcţiile didactice universitare, atingând cea mai înaltă treaptă, cea de profesor. În anul 1960 obţine titlul de doctor în ştiinţe fizico-matematice, specializarea mecanică fluidelor, avându-l ca şi conducător științific pe profesorul Mircea Drăganu.

Rezultatele principale ale profesorului Petre Brădeanu sunt în domeniul mecanicii fluidelor (teoria stratului limită, transfer convectiv de căldura, rezistenţa la frecare, aerodinamică), cel al mecanicii punctului de masă variabilă şi mişcarea rachetelor (optimizarea mişcării rachetelor balistice). A publicat peste 40 de articole ştiinţifice şi trei cărţi de specialitate.

Se stinge din viaţă la Cluj în anul 1997.

(după Andonie G.: Istoria matematicilor aplicate clasice din România. Mecanică şi astronomie, 1971)